Volume 10

Page 3572

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בהסתדרות הציונית, במזרחי העולמי ולמען מדינת ישראל. מראשי היוזמים והמיסדים של אוניברסיטת בראילן ומהפעילים למען פיתוחה והרחבתה ותמיכה בה ובתלמידיה (בסטיפנדיות). פועל למען יסוד בית-ספר מקצועי על שם יהודי קנדה ליד האוניברסיטה בר-אילן.

מ-1932 כתב בקביעות בעתונות היהודית שבאמריקה באנגלית ובאידית מאמרים מדיניים על בעיות הציונות הדתית, ערך מדור אנגלי בשבועון אידי בקליוולנד והיה לו בו טור מיוחד לבעיות השעה; ערך בניו-יורק ירחון "תורה ועבודה" באנגלית. גם בשבועונים יהודיים באנגלית בקנדה יש לו טור מיוחד לבעיות השעה. כותב גם ב"קענעדער אדלער" (מונטריאל) וב"מארגן זיורנאל" (ניו'יורק) ועוד. פרסם קונטרסים וחוברות באנגלית ובאידית על בעיות הציונות ומדינת ישראל; עורך ירחון המזרחי בקנדה "מזרחי שטימע" באידית ובאנגלית.

צאצאיו: יהושע, רנה.

איטה שניטליך-עתריה

נולדה בלבוב (אז אוסטריה) בשנת תרנ"ב (1892).

לאביה שמשון שניטליך (נפטר בת"א ב' חשון תרס"ט-27.10.1908) ולאמה אסתר בת יצחק גוטליב (נפטרה בת"א, ח' כסלו תרע"ד-7.12.1913).

קבלה חנוך מסורתי ותיכוני.

עלתה לארץ בשנת 1904.

היתה מהאחיות הראשונות בבית החולים שערי-ציון בנוה שלום ביפו ובגמנסיה העברית הרצליה בשנים הראשונות להוסדה, עבדה כאחות בבית החולים "שערי צדק" של ד"ר משה וואלאך בירושלים.

במלחמת העולם הראשונה היתה אחות רחמניה בבית החולים הצבאי התורכי בעזה.

אחרי הכבוש הבריטי, אחות ב"הדסה" ואח"כ בבית החולים העירוני הדסה בת"א.

היתה, חברה במכבי ובהגנה.

חנכה והכינה אחיות רחמניות רבות בארץ.

נישאה לאחד השוטרים העברים הראשונים בארץ (אחרי הכיבוש) אברהם עתריה (ראה בכרך זה).

צאצאיה : פועה אשת יוסף גבריאלי, אורה עתריה אשת שמואל אור (מרקוס) מפתח-תקוה.

בונים שמיר (שטיינברגר)

נולד בז'וכלין (פולין), ניסן תרס"ח (30.4.1908).

לאביו דוד שטיינברגר ולאמו טובה בת שמואל בידרמן. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

היה חבר פעיל בהנהגה הראשית של "השומר הצעיר" (1929-32).

בשנת 1935 עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את חוה בת יצחק רובין. מאז עלייתו לארץ - חקלאי וחבר קיבוץ שער-הגולן.

פעיל בקיבוץ-הארצי, במזכירות הקיבוץ הארצי של "השומר הצעיר" ובמחלקותיה.

בשנים 1949-1950 מזכיר ארגוני של מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם) וחבר הועד הפועל של ההסתדרות.

בשנים 1951-1954 שליוו מטעם הנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית וההסתדרות לארצות הברית.

חבר המזכירות והועד הפועל של הקיבוץ-הארצי של "השומר הצעיר" בישראל.

חבר המזכירות, הועדה המדינית והמרכז של מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם).

חבר מועצת ההסתדרות.

כל השנים פעיל בהגנה.

כתב מאמרים בעתונות "השומר-הצעיר" בפולין, ב"השומר-הצעיר" וב"על-המשמר" בארץ, וכן בעתונות הפנימית של הקיבוץ-הארצי - על נושאים מדיניים, חברתיים וקיבוציים.

צאצאיו: אהוד, צילה.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3572). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3572