Volume 10

Page 3573

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אברהם עתריה (גוטבעטר)

נולד בצפת, כ''ג תשרי תר"ס (27.9.1899).

לאביו אליהו ולאמו פייגה דבורה בת אליעזר בוקארשטר. קבל חנוך מסורתי, בי"ס עזרה ובישיבה.

במלחמת העולם הראשונה מונה כמפקח על המלחמה בחזית הארבה שאכל את טוב הארץ, נוסף על כל פגעי המלחמה בצפת.

עבד ב"סוחרה" (עבודה צבורית בכח) בביצורי הצבא התורכי ב"ג'בל אומקעז" ליד טבריה.

עבר לפתח-תקוה ועבד בפרדסו של ד"ר אליהו כהן. חזר לצפת והצטרף כחבר בקבוצת "מחנים".

אחרי הכיבוש התגייס למשטרה בגליל, לפי צו המוסדות הלאומיים.

בשנת 1919 נשלח ע"י קלווריסקי (יחד עם השוטר אברהם הלל. ראה כרך ח', עמוד 3167) לבוא בדברים עם קצין המשטרה הצרפתי בשדידה - מרג'-עיון לשם גיוס שוטרים עברים באיזור המנדט הצרפתי בא"י (מתולה ועוד).

הוזמן ע"י המהנדס יעקב מושלי, שהיה מנהל מחלקת הקטרים ברכבות א"י, לארגן קטרים בתחנת הרכבת ביפו.

השתתף בהגנת יפו-ת"א בפרוץ מאורעות מאי 1921.

אח"כ עבר לעבוד ברכבות ירושלים.

השתתף בהגנת ירושלים.

בשנת 1921 הוזמן ע"י ד"ר חיים בוגרשוב (בוגר), חבר ועדת המשטרה העירונית בת''א, להתגייס כשוטר במשטרה העירונית בתל-אביב. שירת בה עד שנת 1936.

ב-19.4.36 הוזמן ע"י הסוכנות ועירית תל-אביב לרכז חומר על המהומות.

בשנת 1937 עבר לעבוד במחלקת המשפטים בעירית תל-אביב, וממשיך לעבוד בה עד היום.

נשא לאשה את איטה בת שמשון שניטליך (מהאחיות הראשונות בבית החולים שערי-ציון בנוה שלום (ראה את הערך שלה בכרך זה).

כל השנים היה קשור עם ההגנה והגיש עזרה רבה.

בתו: אורה עתריה (משוררת) אשת שמואל מור (בן יוסף ורבקה מרקוס מפתח-תקוה. ראה כרך ה' עמ' 2219).

אברהם אטקינד

נולד בקריטשב, פלך מוהילוב על הדניפר (רוסיה), ג' חשון תרנ"ה (2.11.1894).

לאביו יעקב ולאמו נחמה בת אברהם הנקין. קבל חנוך מסורתי ובית ספר תיכוני בלודז'.

בניסן תרע"ג (אפריל 1913) עלה לארץ.

בשנות 1913-15 עבד במזכירות ועד תל-אביב (כיום - עירית תל-אביב).

בשנות 1917-18 במזכירות המושל הצבאי הבריטי ביפו.

בשנות 1916-17 בבית חרושת "אמריקן פלשתין איירון ווארקס" (חרושת ברזל אמריקאית. מקודם בית חרשת ליאון שטיין ביפו. שעבר לידי ה"ה: גורלסקי, קפלן ושרשבסקי) שעבדו עבור הצבא התורקי.

בגירוש יפו-תל-אביב, נשאר לעבוד בבית החרושת והיה בין אלה שנשארו לשמור על הרכוש בעיר.

היה מפעילי המכבי יפו-תל-אביב והשתתף בכל הפעולות הצבוריות של המכבי.

בשנות 1919-34 פקיד בבנק הלאומי לישראל (אז - אפ"ק) בע"מ בתל-אביב.

בשנות 1934-36 ממיסדי "בנק לתועלת אשראי בע"מ" וממנהליו.

בשנות 1936-55 מנהל סניפים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ בתל-אביב.

בשנת 1848 נשא לאשה את רוזה בת אלכסנדר גלשטיין. משנת 1956 מנהל חשבונות בחברה לבטוח "סהר" בע"מ בתל-אביב.

חבר בלשכת הבנאים החפשים "אביב" בתל-אביב.

צאצאיו: רוחמה אשת פאול קרינר, אהובה אשת מאיר כהנא, יעקב אטקינד (מאמם: סוניה בת ברוך גורלסקי. ראה בכרך א', עמוד 92).

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3573). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3573