Volume 10

Page 3586

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ועידת השלום בפאריס והרבה לנאום ולכתוב בשאלות ההתישבות בארץ.

בראשית 1920 בא לארץ בראש משלחת פועלי ציון מאמריקה וקבע בדו"ח שלה את יסודות ההתישבות העממית הגדולה, שתהא בנויה על עיקרים קולקטיביסטיים. התמיד בקשריו עם תנועת העבודה בארץ ועם צבורי הפועלים היהודים בעולם, ואף כי מחלת-לב גוברת מוטטה את בריאותו, המשיך באיתנות-רוח לעבוד ולכתוב למען הרעיון וההגשמה עד יומו האחרון.

נפטר בניו-יורק, ז' אלול תרפ"ד (6.9.1924), ועצמותיו הובאו למנוחה בבית-העלמין בקבוצת כנרת.

כתביו הנבחרים הוצאו לאור.

על שמו נקראו בארץ כפר סירקין שליד פתח-תקוה ורחובות בתל-אביב ובערים אחרות.

בהוצאת המרכז לחנוך (ת"א תש"ד) יצא לאור "נחמן סירקין, תקופתו ודעותיו" (לקט מדבריו, לוקט בידי א. שכטמן) .

בתו: מרים (מרי).

שרה ביילה בוכמן

נולדה פטריקוב, פלך מינסק (רוסיה) בשנת תרנ"א (ספטמבר 1891).

לאביה דוד אייזיק בוכמן ולאמה מלכה בת ברוך מרדכי. קיבלה חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1913 נישאה ליצחק בוכמן (ראה בכרך זה).

היתה פעילה במוסדות צבור בעירה.

ב-23 לאוגוסט 1925 עלתה לארץ.

עזרה לבעלה בעסקיו ובהקמת בית חרושת לטקסטיל "בוכמן בע"מ" בגבעתיים.

מייסדת ומנהלת את האגודה ל"הכנסת כלה" ולגמילות חסד (1942).

נותנת יד לכל אגודה וארגון סוציאלי בעיר.

צאצאיה: אסתר אשת שמואל שטנג, מרדכי, עוזיאלה אשת עמוס כוכבי.

הדסה שקד

נולדה בבריסק (ליטא) בשנת תרס"א (1905).

לאביה ראובן זכאי ולאמה אילקה בת אליהו בופרמן. עלתה לארץ בשנת תרע"ד (1914).

קיבלה חינוך בביה"ס בפתח-תקוה.

בשנת 1930 נישאה למשה שקד (ראש עירית נתניה.

ראה את הערך שלו בכרך זה). יו"ר סניף ויצ"ו בנתניה.

פעילה בארגוני נשים בנתניה.

הפכה את ביתה לבית פגישה של עסקנים ותלמידי חכמים.

בניה: ישעיהו (מהנדס וקבלן לבנינים), אברהם.

יצחק זאב אלטשולר

נולד בעיירה בובר, מחוז סננו, פלך מוהילב (רוסיה הלבנה) בשנת תרכ"ו (1866).

לאביו בנימין נחמן ולאמו חיה בת יצחק זאב גולדשטיין. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בן 15 היה כשעבר לעבוד בבית חרושת לכותנות במוסקבה.

התקרב ל"חובבי ציון" והיה פעיל בארגון הנוער הציוני.

נשא לאשה את מחלה בת אהרן ואגנר. בשנת תר"ן (1890) עלה לארץ והיה מראשוני בוני המושבה רחובות.

החל לעבוד כפועל בחקלאות ואח"כ נתמנה לאדמיניסטרטור של האגודה "מנוחה ונחלה".

נטע את רוב כרמי רחובות בימים ההם, וחינך פועלים רבים בענף הגפן והשקדים.

הכניס מאיטליה זנים שונים: תפוחי-עץ, אגסים, שזיפים ותאנים, והחדיר אותם במושבה ובשאר חלקי הארץ.

בעיקר התפתחו יפה עצי-התאנים, שעד היום נהנים מטעמם הטוב בארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3586). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3586