Volume 15

Page 4656

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנות 1960-63 מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים.

בשנות 1963-64 מזכיר ברית התנועה הקיבוצית.

היה בשליחות לפולין.

היה ציר בקונגרס הציוני ה-20 וה-25.

משנת 1925 היה פעיל בהגנה.

בשנות 1933 - 1946 חבר ועד גוש נהלל.

כתב מאמרים רבים בעתונות הפריודית של הקיבוץ המאוחד ואיחוד הקבוצות והקיבוצים, ב"דבר", "חקלאות ישראל" ואחרים.

פרסם ספרים: "גבת המקורות וקורות" (בהוצאת הקבוצה, 1937) ;חוברת "המשלחת החקלאית בארצות הברית" 1946 ; "פיתוח החקלאות בישראל כיצד?" (משרד החקלאות ,1958).

מנובמבר 1964 שר החקלאות במדינת ישראל.

מרדכי חן

נולד בריגה פלד דבינסקי בשנת תרע"ב (20.12.1912).

לאביו שמואל ולאמו דובה.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1932 עלה לארץ.

משנת 1932 עד 1958 חבר קיבוץ אפיקים. בשנת 1934 נשא לאשה את נחמה בת ישראל רובשקין. בשנות 1946-48 מנהל "אגד".

בשנות 1952-58 מנהל כללי של חברת "תובלה".

בשנת 1958 נתמנה למנהלו הכללי של חברת הנפט הישראלי "לפידות" - מחפשי נפט לישראל בע"מ.

הצליח לבסס את החברה המשלמת כיום דיוידנדה עד 7 אחוז לכל מניה בת דולר אחד.

חבר דירקטוריון ב"מכון הנפט הישראלי" ; בחברת "מגל" ; מפעלי תובלה.

היה כל השנים פעיל בהגנה.

צאצאיו: יעל, מרים, תמר , יוסף.

אליהו איזקסון

נולד בירושלים, י"א אדר ב' תרפ"א (21.3.1921).

לאביו צבי איזקסון (ראה כרך ה', עמוד 2393). ולאמו מרגלית בת ד"ר אהרן מאיר מזי''א (ראה כרך ב' עמוד 805).

בוגר הגמנסיה הרצליה ובית הספר הממשלתי למשפטים בירושלים.

עורך דין.

קונסול כבוד של נורבגיה לתל-אביב ודרום הארץ.

נשא לאשה את רות בת יצחק ציזלינג. יו"ר ארגון הגג של לשכות המסחר הדולאומיות עם ישראל.

חבר הועד הפועל של התאחדות האכרים בישראל וסגן יו"ר הסקציה להדרים שלה.

חבר מועצת המנהלים של "פרדס" מוצרי הדר בע"מ.

סגן יו"ר לשכת המסחר ישראל-אנגליה. חבר הנהלת פרדס סנדיקט בע"מ.

מאמרים במדור קבוע בבטאון התאחדות האכרים אכרי ישראל בעניני הדרים.

צאצאיו: אהרן מנחם, ארבל, מירון.

אהרן נאמן (ניעמינסקי)

נולד בתמוז תרנ"ג (1893), בעיירה גולובניבסק, פלך פודול, רוסיה.

לאביו שמואל לייב ברבי אברהם-משה נמינסקי ולאמו רייזי בת אברהם. למד בחדר עד גיל 12 והלך לעבוד ברצענות, עשיית רתמות, מפני שאביו מת עליו בהיותו בן

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4656). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4656