Volume 6

Page 2473

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רכש קרקעות בהרצליה ע"י קהלת ציון האמריקנית. פעיל ומראשי העדה התימנית בארצות הברית. צאצאיו : אלכסנדר, לאה, שושנה, נעמי, עזריאל, נתן.

יהודה אריה כ"ץ

נולד בקמיניץ, פלך פאדולסק, 20 לדצמבר 1897. לאביו מאיר צבי הכוהן כ"ץ (סוחר נכבד בעיר), ולאמו סוסי בת ר' אהרן אדלמן (מחסידי טשורטקוב).

למד בחדרים ואח"כ בגימנסיה פרטית. הצטרף לארגון הנוער "צעירי ציון" "החלוץ" ובסוף מלחמת העולם גויס לצבא הרוסי ושירת בו שנה.

ב-1919 עבר עם קבוצת חלוצים בגניבת הגבול ובהסתכנות את נהר בגוסטין לגליציה.

ב-מאי 1921 הגיע באניה בשיירת חלוצים לחופי הארץ, אך בגלל גזירת הפסקת העליה בעקב מהומות מאי, לא הורשו לעלות על החוף ונצטוו לחזור. אחרי חודש של טלטולים על פני הים חזרו ליפו.

עבד בכבישי סרפנד - תל-אביב.

אח"כ נתקבל כשוטר במשטרה בירושלים, תחת הנהלת הקצין דוד תדהר, מפקח המשטרה של העיר החדשה.

שירת במשטרה כשנתיים וחצי, התחבב על הצבור בשל יחסו האדיב ויושרו.

נשא לאשה את שושנה בת אברהם פלדמן מלמברג (נפטרה 28.8.1934).

בסוף שנת 1924 עזב את המשטרה והתחיל לעבוד במסחר בשותפות עם משה אורבוך. בשנת 1928 עזב את הארץ לרגלי בריאות לארצות אמריקה הדרומית, לבוגוטה (קולומביה) והצליח במסחר.

מעסקני הצבור בעירו. יו"ר הקרן הקיימת לישראל ויו"ר קרן היסוד (וכן גזברה) בבוגוטה, פעיל בשאר הארגונים הציוניים בעירו.

ביקר בארץ בשנים 1934. מתכונן לחזור לארץ בקרוב.

צאצאיו: מרגלית אשת יוסף ביבליאויטץ, יאיר (משתלם באוניברסיטת פילדלפיה, במקצוע תעשית הטקסטיל).

ישראל הכהן קעניגסברג

נולד בשיניאווע (גליציה), ט' טבת תר''כ (1860). לאביו שמואל משה (שוחט) ולאמו הדסה. קיבל חינוך מסורתי.

עבר למסחר.

נשא לאשה את אסתר פייגל בת יששכר דב אפטרגוט. בשנת תרמ"ח (1888) נסע לאמריקה וכעבור שנה הביא את אשתו, בנו יששכר דב ובתו והתישב בניויורק. שם עסק במסחר הבשר.

יסד את "ישיניאווער חברת אנשי ספרד" בניו-יורק (1889). ממיסדי "ישיבת ר' שלמה קלוגר" בניו-יורק ואחר כך את ה"תלמוד תורה" דמורד העיר.

היה גבאי וגזבר "כולל חבת ירושלים" עד יום פטירתו.

בשנת תרפ"ד עלה לארץ ועזר בסכומי כסף ניכרים לגמור את הדרך (הכביש) מצפת למירון. לכן נקרא הדרך על שמו עד היום (דרך ישראל). פעולה זו עשה אחרי שראה בעיניו את סכנות הנפשות הכרוכה בנסיעה למירון. בערב ל"ג בעומר בשנת תרפ"ה נפתחה רשמית הדרך בהשתתפות ראשי הצבור ובאי כח הממשלה. חילק סכומי כסף רבים למוסדות ולנצרכים.

נפטר בניו-יורק, ב' אייר תרצ''ד (17.4.1934).

צאצאיו: יששכר דב (ברל) הכהן (עו"ד בניו-יורק), חנה אשת ר' צבי בודק (ילדיו בישראל), גיטל אשת ר' אליקום גצל דייטש, חיים (הרמן) (עו"ד בניו-יורק), יצחק (מפקח הכשרות במחוז עירית ניו-יורק), יהושע זליג (עורך דין בניו-יורק).

חיים שלו (נקריטש)

נולד בלנין, פלך מינסק (רוסיה), י' באלול תרנ"ג (1893).

לאביו ישראל איסר סוחר ותלמיד חכם מובהק, נפטר בת"א, כ' בטבת תרצ''ז), ולאמו חנה לבית

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2473). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2473