Volume 13

Page 4230

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כבוד לכל ימי חייה. היתה פעילה בארגון שדאג לחולים האוסטרליים במלחמה העולמית השניה.

חברה בבנות ברית. סגן נשיאה ב"בנות ישראל אגודה לעזרה בתל-אביב". ונרשמה בספר הזהב של המוסד עבור עזרתה.

היתה פעילה בתנועה הציונית כל חייה.

בשנת 1936 חזר לארץ ובנה יחד עם אביו את הקולנוע "רמה" ברמת-גן.

מנהל קולנוע "רמה".

חבר הבנאים החפשים זה כ-50 שנה.

חבר רוטרי, בני ברית והליברלים (ציונים כלליים) ברמת-גן.

צאצאיהם : נעמי אשת קליפ פאור (קצין בחיל האויר בצה"ל), בלה אשת אלכס אכטמן (מהנדס מכונות), אברהם יצחק - בריאן רייזס (נולד במלבורן-אוסטרליה, ט' ניסן תר"פ - 28.3.1920. עלה לארץ ב-1936. היה חבר המכבי ברמת-גן. נסע לאנגליה ללמוד בבית-ספר לתעופה, במטרה לחזור לארץ וללמד את הנוער בארץ לטוס. בפרוץ המלחמה העולמית התגייס לצבא הבריטי כטיס. ביום 10 לדצמבר 1942 (ב' טבת תש"ג) קיבל פקודה יחד עם עוד 11 אוירונים בחזית אל-עלימיין לתקוף את האויב. אוירונו נראה נופל אחרי שנפגע, לים ונעלם. חיל האויר הבריטי לא הצליח למצוא את גופתו, ומאז הוא נחשב לנעדר.

ישראל פנחס שטטלנדר

נולד בז'ז'ין (פולין) בשנת תרמ''ח (1888).

לאביו ר' משה צבי ולאמו רוזה ברכה לבית גולדשטיין. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

מחסידי האדמו"ר גור.

היה בעל בית חרושת לטויה. בשנת 1907 נשא לאשה את צפורה בת לוי זיידע ולאמה בלומה בת משה יוסף זילברברג . נולדה בז'ז'ין 1889. עזרה ועודדה את בעלה במצבים הקשים ביותר בעיקר, בהעברת בית החרושת שלהם לטויה - לארץ).

בשנת 1925 עלה לארץ והביא מחו"ל את המכונות להקמת בית חרושת לטויה לצמר וצמר גפן הראשון מסוגו בארץ.

היה מומחה בתעשיה זו.

המכונות היו שבורות בנמל יפו. כמומחה - הצליח לתקנם ולערכיבן בעצמו היות ולא נמצא אז בארץ מומחים.

ממיסדי בית הכנסת "עץ-חיים" בנחלת גנים.

אחרי כמה שנים של עבודה נאלץ היה לעזוב את הארץ בגלל מחלה. בית החרושת נסגר היות ולא היה מי שינהל אותו.

בשנת 1936 חזר לארץ עם משפחתו. הביא מכונות יותר מודרניות וניהל את בית החרושת - אף שהוחלש ממחלתו.

נפטר בנחלת גנים (רמת-גן) י''ד שבט תש"י (1.2.1950). צאצאיו: לוי, שלמה.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4230). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4230