Volume 13

Page 4229

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פנינה רזניק

נולדה באולקניקי (ליטא), ה' אדר תרע"ט (1919).

לאביה מיכאל זנדמן (ת"ח, נפטר בוילנה בתרפ"ד1924) ולאמה אהובה בת שלמה ננס (נפטרה בנתניה, ז' בכסלו תשכ"א-26.11.1960).

קיבלה חינוך מסורתי וכללי בבית-ספר יסודי, בבית מדרש למורות של ה"מזרחי" בירושלים והוסמכה למורה.

בשנת 1931 עלתה לארץ.

בשנת תש"ב (1942) נישאה לדוד רזניק (קצין מחוז נתניה. ראה את הערך שלו בכרך זה).

חברה במפלגה הדתית לאומית.

מנהלת בי"ס מ"ד "שח"ל" בנתניה.

משתתפת בקביעות בכינוסי מורים וכינוסי מנהלי בתי-ספר.

כותבת מאמרים (שעור לדוגמא) ב"שדה חמד".

היתה פעילה במכבי-אש חיפה, בהגנה בנתניה, מגן דוד אדום ועוד.

צאצאיה : אברהם מיכאל, חיה.

עו"ד יוסף מנור (שפינדל)

נולד בקלוש (גליציה-אוסטריה), י''ט אדר תרע"א (19.3.1911).

לאביו העו"ד דוד מנור-שפינדל (ראה כרך ח', עמוד 3073) ולאמו שרה בת זליג מילשטיין. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בוינה (אוסטריה), פולין, ישראל ובאנגליה גמר משפטים באוניברסיטת לונדון .B.LL.

חבר לשכת עורכי הדין באנגליה Barrister at Law עלה לארץ בשנת תרפ"ו (1926).

היה חבר משפט החברים של הסתדרות עורכי הדין בארץ.

חבר ועד לשכת בני-ברית ע"ש "שמעון רוקח" בתלאביב.

חבר הגנה משנת 1929. היה שוטר במשטרה המיוחדת. שירת ביחידת מתנדבים בצבא הבריטי.

בשנת 1944 נשא לאשה את תמר בת צבי ז'רקובסקי .

בשנות 1948-49 בצה"ל.

בנותיו: יעל, דעה.

נחום אריה רייזיס

נולד ביפו בראשית תרנ"ג (6.10.1892).

לאביו יוסף רייזיס (ראה בכרך זה) ולאמו עלקה מרים בת יחיאל אביגדור שמרלינג (ראה כרך ג', עמוד 1290) בן ר' חיים שמואל שמרלינג (מעסקני יפו הראשונים. ראה כרך א', עמוד 99).

קיבל חינוך מסורתי ביפו ואח''כ במלבורן (אוסטרליה).

למלבורן נסע מהארץ בשנת 1902 וחזר לארץ בשנת 1935.

בשנת 1914 נשא לאשה את אסתר מלכה בת בילה ואברהם יצחק רוזנובסקי (נפטרה בירושלים, ו' ניסן תשכ"א-23.3.1961 והובאה לקבורה בנחלת יצחק בגבעתיים).

קיבלה חינוך עברי בראשון לציון וברוקו-היל באוסטרליה הדרומית.

היתה פעילה במוסד עורים במלבורן ונבחרה לחברת

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4229). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4229