Volume 10

Page 3620

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב נסים דוד עזראן

נולד ביפו, כ"ח כסלו תרע''א.

לאביו הרב שמואל עזראן (אב בית-דין לעדת המערבים בירושלים) ולאמו ריקה בת יאיר עזרא (המשפחה עלתה לארץ ממראקש, מרוקו הצרפתית בשנת 1902).

סבו הרב מרדכי עזראן היה חבר בית דין ביפו.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת "פורת-יוסף" בעיר העתיקה בירושלים.

בשנת תרצ"ג (1933) נשא לאשה את אביגיל בת הרב יוסף שלוש מירושלים.

היה רב רשמי לעדת הספרדים ועדות המזרח בראשון לציון.

וכן היה מדריך רוחני ומורה בתלמוד תורה "מקור חיים", בראשון לציון.

בשנת תש"ח (1948) עבר לחיפה בתור שו"ב, חזן ומוהל.

צאצאיו : שלום, צביה-חנה, מלכה, דינה, אורה, אסתר.

אהרן נירם - נירנברג

נולד בבריסק, פלך גרודנה (רוסיה הלבנה) י"ד אדר תרנ"ב (1892. 25.2).

לאביו יהודה ליב נירנברג (יהל"ן. אח אמו של דוד תדהר. ראה כרך א', עמוד 407) ולאמו אסתר מלכה בת ר' משה רוזנבוים מבריסק (מגזע ר' שאול וואהל, מלך פולין ליום אחד לפי המסורת באגדה).

קבל חנוך מסורתי וכללי אצל מורים פרטיים.

בן 12 החל לכתוב מאמרים ב"המליץ", "הזמן". "הצפירה" ועוד.

עזר לאביו במשרד הנסיעות שלו בהוצאת יהודים מרוסיה ואגפיה, ממקום הדיכוי, המצוקה והסכנה, ולהעברתם - ברובם לאמריקה ולקנדה. וחלק לא קטן ביחס לארץ-ישראל, ועי"ז הצילו מהתנוונות ומכליון רבבות יהודים. הדבר התחיל בזה, שהמהגרים היוצאים לדרך בלי תעודות-מסע ועוברים את הגבול בגניבה בעזרת "מבריחי אדם" בעלי נאמנות מפוקפקת, היו משלישים את שכר ההברחה בידי רבנים, דיינים וסתם יהודים נאמנים, בתנאי שהללו לא ימסרו את השכר "למבריחים" אלא לאחר שיביאו אישור בכתב. מאת "המוברחים", שהגיעו בשלום לשטח גרמניה או אוסטריה (גליציה - אז). וכך הקימו רשת של סוכנים ועוזרים לאסוף מועמדים להגירה ורשת של "מורי דרך" ליד הגבולות, שיעבירו את המהגרים, וכל נקודת-מעבר היה, יחד עם אביו, מסיירים בעצמם ימנסים בה בעצמם את התנאים המשטרתיים והטופוגרפיים של גניבת הגבול ויצירת קשרים - במקום שאפשר עם הממונים על שמירת הגבול, שיעלימו עין מהיוצאים היהודים שישלחו ואפילו שיעזרו להם בפועל.

ביחוד הגיע עסק הצלת היהודים מרוסיה לממדים נרחבים בשנות 1904-07, כאשר בעקב מלחמת רוסיהיאפן והמהפכה והפרעות והרדיפות, רבו היהודים המוכרחים לבקש להם מפלט מחוץ לרוסיה. הם נתמנו אז לסוכניה של חברת האניות הפינית "פינסקה ללויד" לכל רוסיה.

בשנת תרע''א (1911) נסע להמבורג להשתלם ומשם לניו-יורק. שם קבל את הנציגות האירופית של חברתספנות הניו-יורקית "אוראניום" וסידר את ההגירה באניותיה דרך נמל רוטרדאם, במחירים מוזלים לעומת מחירי חברות אחרות, ולמרות הקושיים בנסיעת המהגרים דרך אוסטריה, הצליח לארגן את הענין בנסיעת המהגרים דרך אוסטריה.

באותה שנה, עבר למונטריאל (קנדה) ויסדו פירמה לעסקי תיירות ונסיעה כסוכני כל חברות האניות, בשם "ל. נירנברג ובנו", והמוני היהודים שבעזרתם הגיעו לאמריקה כיבדוהו והכירו להם טובה.

במונטריאל מצא קשרים איך להעביר כסף לקרובים ברוסיה, ע"י כתב-סתרים (קוד) שסידר עם אביו והצליח עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לנהל את העברת הכספים בסדר מופתי.

נשא לאשה את נלי בת ר' דוד-אריה לזרוס (ת"ח ועסקן).

הצליח במשך השנים להקים את אחד המשרדים הגדולים והרציניים לתיירות בקנדה, בעזרת בתו ובנו.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3620). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3620