Volume 1

Page 407

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ליבה מדליה

נולדה בהורקה, פלך מוהילוב (רוסיה הלבנה), בסוף מרחשון תרי"ז (1856) לאביה שרגא-פיבוש ולאמה רייזה. אביה היה סוחר בפשתים, שומר מצוות ובעל בטחון ולא אמר נואש אף בימים הקשים ביותר. פעם כאשר נשרף רוב רכושו עמדו מכריו ותמהו על קור-רוחו לנוכח אסונו. נתן לבתו חנוך מסורתי והכניסה לבית אולפן מקומי, אם כי בשנים ההן לא נהגו לשלות את הבנות לבתי-אולפנא. בגיל 9 עברה משפחתה למרינסק פלך טומסק בסיביר ואביה התעסק בתעשית היי"ש. בט"ו באלול תרל"ד נישאה למרדכי בן דוד מדליה. לאחר הנשואין עברה עם בעלה לאיז'ור בפלך יניסייסק במקום שניהלה יחד אתו עסקי-מסחר נרחבים. סבלו הרבה מנגישות המשטרה הרוסית, בגלל אסור זכות הישיבה ליהודים בחבל זה. בתרמ"ט ליווה בעלה את אמו בדרכה לארץ ישראל ובבואו לארץ לא נתנו לבו לשוב לגולה והחליט להישאר בא"י.

כעבור זמן קצר יצאה גם היא אליו ובחול המועד סוכות תר"ן (1889) עלתה עם חמשת ילדיה ואביה לחוף יפו. בעלה קנה שתי טחנות-קמח בלוד וכל המשפחה עברה לשם. מאחר שההצלחה לא האירה להם פנים קנו טחנת קמח בכפר הערבי פלוג'ה שבדרום במקום שראו ברכה בעמלם היא והילדים עברו לגור בנוה צדק שביפו והבעל היה בא למשפחתו לשבת. כדי למנוע ממנו

יהודה ליב נירנברג (יהל"ן)

נולד בפרוז'אני, פלך גרודנה (רוסיה הלבנה), כ"ג שבט תרכ"ה (1865), לאביו ר' אהרן ולאמו ראניע (אחיו של ר' אהרן נקראו בשמות-משפחה אחרים, וכפי הנראה בחר לו שם מיוחד כדי להפטר בתור "בן יחיד" מלשרת בצבא הצאר - כפי שנהגו אז במשפחות ברוכות בבנים). בן עשר נתיתם מאביו ולאחר שנה גם מאמו, וגדל בבית גיסו ר' משה בצלאל טודרוסוביץ בעל אחותו אסתר רחל (הורי דוד תדהר ).

טלטולים מרובים כאלה עברו לגדרה. במושבה זו ישבו כמה שנים, אבל האב ביקש שהילדים יקבלו חנוך ב"תלמוד תורה" ולא בבית-ספר חילוני ולכן חזרו ליפו והשתקעו בנוה שלום.

בכ"ח תמוז תרס"ו מת בעלה והיא נשארה אלמנה מטופלת בילדים. אביה ובנה יהודה-ליב קיבלו על עצמם את ניהול הטחנה בפלוג'ה, אך אירע אסון נוסף ושניהם נכוו קשה מדליקה שפרצה בטחנה ונפחו נשמתם אחר מכאובים קשים.

ר' יחזקאל דנין וחתנה מנחם כהן, בעל בתה מניה, נתמנו כאפוטרופסים לרכוש וחידשו את העבודה בטחנה, אבל מצב המשפחה הוסיף להיות דחוק מאד.

על אף כל הפגעים והצרות שניתכו עליה לא נפלה רוחה והיא הוסיפה לשאת באומץ את גורלה. זכתה לחוג ברוב פאר את יובלה התשעים במסיבת בניה, נכדיה, רלבעיה וחימשיה. כן הופיעו זכרונותיה שנרשמו מפיה בשם "מעט חייתי הרבה ראיתי", ונרשמה בספר הזהב של הקהק"ל ע"י ותיקי גדרה.

צאצאיה: יעקב (למד בצרפת ונשאר שם), מניה (אחר מות בעלה הראשון יהודה-ליב ברניצקי נישאה למנחם כהן מבאר-טוביה), אסתר לאה (אשת משה שכביץ מגדרד,),ליפשה (היגרה עם בעלה אברהם זיגלין לאוסטרליד,),בתיה (אשת מאיר כספי), דוד (היגר לאוסטרליה), משה, דוב (היגר לאוסטרליה).

למד בחדרים ובישיבה והגיע לבקיאות בתנ"ך ובש"ס ופוסקים והתרגל לכתוב בעברית אף בענינים פרטיים ומסחריים.

בן ט"ז נשא לאשה את אסתר מלכה בת ר' משה רוזנבוים מבריסק (מגזע ר' שאול וואהל , "מלך פולין ליום אחד", לפי מסורת האגדה). עסק שנים אחדות במסחר עצים ותבואות ואח"כ התמסר להוצאת יהודים מרוסיה ואגפיה, ממקום הדיכוי, המצוקה והסכנה, ולהעברתם ברובם לאמריקה ולקנדה וחלק לא-קטן ביחס

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 407). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/407