Volume 14

Page 4446

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אהב לטפל בירקות ובפרחים שגדלו לתפארת במגרשו. אחרי עלית עוד משפחות על מגרשיהן התחיל להתמסר לעסקנות הצבורית. היה חבר בועדים שנים וגם יו"ר הועד. עזר לולצ"ו בשכונה בהקמת המועדון שלה בשכונה.

נפטר בתל אביב ביום י"ב אלול תש"ז (28.8.1947).

צאצאיו: אהרן ז"ל (אשתו אידה מורבקין), שרה פינשטין, דינה אשת שלמה כהן, שמואל (אשתו מטילדה), שושנה אשת רפאל פשין.

זלמן פשין

נולד בחסלביץ (רוסיה) ביום ט' מנ"א תרמ"ח (1887).

לאביו ר' יחזקאל ולאמו רבקה. קבל חנוכו בחדר.

בהיותו בן 13 עלו הוריו עם משפחתם ירושלימה וקבל חנוכו ב"עץ חיים".

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914) הוגלה למצרים. שם פרנס את עצמו בתור סופר סת"ם, עם בוא האנגלים חזר לארץ.

בשנת תרס"ח (1908) נשא לאשה את פיגה לאה בת ר' מרדכי יעקב זילברמן. היא היתה דור שלישי בארץ. ור' יעקב מרדכי היה שו"ב (שוחט ובודק) בבית המטבחים בירושלים והיה נקרא על שם אביו ר' יעקב ר' מוניס (כמו אחיו ר' משה ר' מוניס, ראה כרך שביעי, עמוד 2936).

אביהם ר' שמואל מוני עלה לארץ בשנת תקצ"ג (1833) בהיותו בן 9.

היה מהמלמדים הראשונים בת"ת "עץ חיים" וממנהלי הועד הכללי, "כנסת ישראל".

אשתו פיגה לאה נפטרה בימי עלומיה ביום כ"ב מנחם אב תר"פ (6.8,1920) והשאירה יתומים קטנים.

עם יסוד בית הכנסת המרכזי בירושלים "ישורון", שירת בו בקודש עד יום פטירתו.

במשך 37 שנים מלא את תפקידו בנאמנות והיה אהוב ומכובד על כל המתפללים.

נפטר בירושלים ביום ט"ז תשרי תשכ"ב (26.9.61).

צאצאיו: שמואל (אשתו צביה), רפאל (אשתו שושנה בת דוד לוין), רחל אשת יצחק ליפשיץ, פנינה ז"ל אשת זכריה מיר.

אפרים ברדיצבסקי

נולד בניקולייעוו (אוקראינה) בשנת תר"ח (1848).

לאביו אביגדור ברדיצבסקי ולאמו אטל. קבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות ברוסיה.

היה קבלן לבניינים.

בשנת תרל"ד (1874) נשא לאשה את פייגה לבית הירשברג. היה פעיל בתנועת חובבי ציון בעירו.

בשנת תרנ"א (1891) עלה לארץ דרך בירות.

היה ציר באחד הקונגרסים הציונים הראשונים בבזל.

גאל שטחי קרקע שונים בארץ מידי הערבים.

עסק בארץ כסוכן מסחרי.

נפטר ביפו, ח' חשון תר"ע (23.10.1909).

צאצאיו : יצחק, אברהם, משה, אביגדור, אהרן (הנרי פ. ברנארד), מניה ויניק, רבקה אשת ד"ר אברהם גרנט.

שלמה אשכנזי

נולד ו' כסלו תרס"ה (14.11.1904) בקולוויל שליד וארשה, פולין.

לאביו ר' ישראל אלעזר, רב בסאבין שליד וארשה, מחבר הספר "מגדנות אלעזר", בן ר' אורי יהושע אשר אלחנן, האדמו"ר מפוריסוב, שנפטר בגיטו וארשה, נצר לשושלות אדמו"ריות נודעות בפולין, ולאמו יהודית בת ר' אלימלך יעקב יצחק רבינוביץ (האדמו"ר מקונסק, מגזע בתי אדמו"רים פפולין).

למד בחדרים ובישיבות והתכונן לרבנות. למד גם לימודים כלליים.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4446). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4446