Volume 19

Page 5602

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ישעיהו (שייקה) שינפלד

נולד בקישינוב ב-8 באפריל 1909 (י"ז ניסן תרס"ט).

לאביו שמעון (סוחר תבואות וחוכר חקלאי) ולאמו יונה בת זלמן דוברובסקי. קיבל השכלה תיכונית בעירו בגמנסיון העברי "מגן דוד" שנוסד ע"י הרב צירלסון. תקופה מסויימת למד עם המשורר נתן אלתרמן ועם חיים בלצן - כיום עורך עתי"ם.

סיים את לימודיו בשנת 1927 ואחרי שנתיים עלה לארץ כחלוץ.

בשנתיים הראשונות היה חבר קיבוץ מגדיאל שיסד אחר כך את המשק "שער העמקים".

תקופה ארוכה עבד בפרדסי פתח-תקוה, תחילה כפועל פשוט ומאוחר יותר כמברר פרי בקבוצת אריזה.

משנת 1934 ועד 1946, שתיים עשרה שנים רצופות, עבד כפועל במחצבה במיגדל צדק שעל יד ראש העין, ועבודה זו קבעה את דרכו בחיים.

בשנת 1947 הקים מפעל עצמאי גדול - מגרסה לגריסת חצץ, הקיים עד היום והמעסיק עשרות עובדים.

כנאמן לתנועת העבודה הוא חבר ותיק של ההסתדרות ותקופה ארוכה (משנת 1936 עד שנת 1958) עסק בפתח-תקוה מקום מגוריו דאז, בעבודה ציבורית ענפה: היה חבר מרכז הליגה הסוציאליסטית ופעיל כמעט בכל מוסדות הפועלים במקום, במועצת הפועלים, בבנק הפועלים, בצרכניה וכד'. כמו כן כיהן כשופט בחבר השופטים של ההסתדרות בפ"ת.

משנת 1929 ועד קום המדינה היה חבר פעיל בהגנה בתפקידים שונים.

יש לו זיקה לחקלאות עוד מילדותו שינק משדות בסרביה הנרחבים. היה בין הראשונים למגדלי המלון טל-דבש לייצוא וכן כותנה ועשה חיל רב בעבודה זו, שהיתה למעשה עבודה צדדית עבורו.

בשנים האחרונות עוסק בעתות הפנאי בציור ומפליא בציוריו האוריגינליים ללא כל נסיון קודם וללא כל אסכולה באמנות זו.

רעייתו: אלה (אלקה) בת משה וייסברג ולאמה מרים (מבית קיברשטיין). וכבר זכה לתערוכת הבכורה שלו בספטמבר 1970 באולמי "יד לבנים" בפתח-תקוה, ובהשתתפות בתערוכת ציירים באולם התערוכות ע"ש הלנה רובינשטיין בת"א.

צאצאיו: מנשואים ראשונים (מאמם רות לבית קליכמן): עוזי (והנכדים ענת ורונן); יזהר (חבר קיבוץ אפק. והנכדים - גיל תמר ועמית). מאמם וייסברג: צבי (והנכדים - גילה וסמדר); יונה אשת שמואל ליברמן (והנכדה - טלי); מרים אשת יחזקאל ויטקובסקי (והנכד - גיא) .

אליעזר רבינוביץ

נולד בעיר דובוסארי, פלך חרסון, רוסיה בשנת תרנ"ח (5.2.1898).

לאביו ישראל ולאמו חיה שרה בת אליעזר הורביץ. ב-1907 עלה עם הוריו לארץ.

קיבל חינוך עברי בביה"ס של פיק"א בפתח-תקוה ובבית ספר למל בירושלים וגמר את בית הספר התיכון למסחר שהיה קשור עם בית המדרש למורים העברי תחת הנהלתו של דוד ילין.

היה פעיל במלחמת השפות שהתנהלה אז נגד בתי ספר עזרא (מגרמניה) ששפת הלימודים הריאליים היתה על טהרת השפה הגרמנית והיה בין הראשונים שהצטרף לבית הספר התיכון העברי הראשון למסחר שכל הטרמינולוגיה שלו התנהלה בשפה העברית.

בשנת 1920 נשא לאשה את מלכה בת יצחק ונטיק מתל-אביב (היא אחות חנה שפרינצק, אשת יו"ר הראשון של הכנסת יוסף שפרינצק. ראה כרך ד', עמוד 1597). מלכה היא גם אחת ממייסדות ויצ"ו בתלאביב-יפו ועסקנית פעילה ברוב ענפי העבודה של ויצ"ו בארץ (ראה ערכה בכרך זה, בעמוד 5606).

יחד עם הכיבוש הבריטי בארץ בשנת 1918 שירת כמפקח ראשי )overseer(במחנה צבאי ליד שרונה (כיום הקריה). באותו מחנה נמצאו אלפי פועלים ממצרים שהובאו אז ע"י הבריטים כדי לשרת במחנות צבא הכיבוש בארץ בעיקר בבניין פסי ותחנות הרכ

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5602). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5602