Volume 11

Page 3708

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1921 נשא לאשה את פרנסיס (צפורה ) בת יוסף מיידניק. בשנותיו הראשונות בקנדה היה פעיל שם בתנועה העברית בראשותו של הסופר ראובן בריינין, ומאז הנו ממשיך בפעילות לאומית בחומר וברוח כחבר האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית בקנדה, נשיא מחנות הקיץ של "מסד" בקנדה, הנשיא הארצי של קרן התרבות העברית וסגן נשיא הברית העברית העולמית.

לרגל ביקורו בישראל נטע פרדס באמצעות חברת מהדרין במושב משמרת שליד כפר הס, רכש מניות בעסקים שונים בארץ ופעיל בתעמולה למען המגבית ואגרות המלווה של ישראל.

שולט יפה בשפה העברית, וכך חינך את בניו שגם בפיהם חיה השפר, העברית, והספריה העברית שבביתו היא מהגדולות בקנדה.

בשנת תשי"ט (1959) נטעו על שמו חורשה בת 10,000 עצים ביער קנדה בישראל, לאות הכרת-טובה על עבודתו הפוריה למען הספרות והתרבות העברית בקנדה.

בניו: יעקב (בניו: בנימין-בארי, ליאון מלכם), צבי דב . שניהם ביקרו בארץ והנם בקנדה מפעילי הציונות והתרבות העברית.

שרה קייזרמן

נולדה באלול תרנ"ב (3.9.1892) בבוטשאן שברומניה. לאביה מאיר ויטאל ולאמה שרה לבית היימר. בת שש יצאה עם הוריה לניו-יורק. חנוך מסורתי וכללי והשתלמה ב"קופער יוניון" בניו יורק.

ב-8.9.1914 נישאה לחנניה מאיר קיידרמן ועברה אליו למונטריאל שבקנדה.

הגיעה ליכולת רמה בציור דוגמאות למלבושי-ילדים, יסדה וניהלה תעשית הלבשה לילדים במונטריאל. הודות לעזרתה לבעלה בניהול העסקים, נתאפשר לו להקדיש הרבה מזמנו וממרצו לעניני צבור, ושנתים ישבה ופעלה אתו בארץ, כמסופר בערכו בכרך זה.

גם היא עצמה פעלה רבות לטובת הכלל. היתה פעילה כל השנים בתנועת פעלי ציון בקנדה, מהיוזמות של תנועת "פאיונר וומן" בארה"ב ובקנדה למען ארץ-ישראל העובדת.

היתה פעילה בייסודו ובהחזקתו של בית-הספר היהודי על שם י. ל. פרץ במונטריאל ועשתה רבות למען הקמת הבנין בשבילו. עומדת בראש ועדה למען התקנת אצטדיון בשביל "הפועל" יפו על שם האחים בלומנפלד (עסקנים ציונים במונטריאל, שעשו רבות למען בנין המו לדת, יסדו חברה לחיפוש נפט בישראל, ועוד).

גידלה נערה יתומה מפולין והיתה לה כמו אם.

אחרי פטירת בעלה מסרה את רוב ספריו לספריה הצבורית היהודית במונטריאל, וכן הקימה בנין למוסדות המקומיים למען א"י העובדת.

בנותיה : נינה (רקדנית) אשת מייק (מרדכי) - קליין, גיטה (ציירת מפורסמת).

יוסף זהבי (זלוטויאבקא)

נולד בפתח-תקוה, ט"ו שבט תר"ס (15.1.1900). לאביו שמעון זלוטויאבקא ולאמו חנה בת צבי איביניצקי. קבל חנוך בבי''ס של היק"א ובבי"ס "נצח ישראל" בפתח-תקוה, ובאוניברסיטה הצרפתית בבירות (הנדסה).

קבל תואר מהנדס אזרחי. עבד בפתח-תקוה בבנית בתים, סלילת כבישים ומדידת אדמות לפרדסים וכו' בשנת 1928 נשא לאשה את יוכבד בת אברהם פא לייס ממינסק.

היה חבר מועצת עירית פתח-תקוה, יו"ר ועדת הבחירות העירונית במקום, יו"ר ועדת התרבות של העיריה.

חבר בהנהלת הסניף המקומי של הציונים הכלליים, חבר הועד הארצי של הציונים הכלליים. יו"ר ועדת הספריה "אליהו ספיר" בפתח-תקוה.

צאצאיו: אביבה, איתן.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3708). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3708