Volume 11

Page 3709

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאיר הלוי

נולד בולגרד (רומניה) כ"ז אדר ב' תרע"ו (2.3.1916).

לאביו אהרן הלוי ולאמו צפורה בת נחום מרדכי קריצמן. קבל חנוך מסורתי וכללי. בוגר האוניברסיטה לכלכלה בבוקרסט ACADEMIE DES HAUTES ECONOMIQUES (רומניה).

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1937 עלה לארץ.

היה מנהל חברה מסחרית מיטובה בע"מ משנת 1938 עד 1946.

בשנת 1939 נשא לאשה את חסידה בת אהרן ימפו לסקי. השתתף בארץ בהקמת מפעלי ספנות.

שירת בהגנה במחתרת ובתפקידים מיוחדים בחו"ל.

בשנת 1946 עבר לג'נבה (שוייץ).

סגן יו"ר ההסתדרות הציונית והמגביות בג'נבה (שוייץ).

מנהל כללי בחברת סומרפון, ג'נבה (שוייץ).

עושה רבות למען הספנות הישראלית.

בתו: דניאלה.

יוסף בדר

נולד באייר תר"ס (21.5.1900) בקאזאן שברוסיה. לאביו אריה ליב בדר (ראה כרך י', עמוד 3539) ולאמו חיה פרידה בת קלמן מנדלוביץ. גמר בית-ספר ריאלי ואח"כ למד באוניברסיטה בקאזאן ואח"כ השתלם בגרמניה. במסורת הציונית שנתחנך בה בבית אביו המשיך בפעולה בקרב הנוער ונבחר ליו"ר המרכז של תנועת נוער ציוני "קדימה" ברוסיה.

עלה לארץ ביוני 1921 והצטרף לגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור . אחרי שנה נתמנה למורה לגננות וחקלאות בגימנסיה הרצליה בתל-אביב, ובארבע שנות עבודתו בתפקיד זה עסק גם בפעילות צבורית-לאומית. יסד ארגון ארצי של נוער לאומי "האזרח הצעיר", השתתף ביסוד החברה למען תוצרת הארץ וביסוד תנועת הציונים הרביזיוניסטים, ובשנים 1929-1923 היה חבר מפקדת ההגנה בתל-אביב.

ב-1927 נשא לאשה את יפה בת אריה סרבין. באותה שנה יצא לארצות הברית. גמר לימודי כלכלה באוניברסיטת ניו-יורק ועסק בפעילות כלכלית וציונית, ובכלל זה שנים אחדות כמנהל כללי של אחוזה א' ניויורק בגן יבנה.

היה חבר הנהלת קק"ל באמריקה, יו"ר מרכז הצה"ר באמריקה בשנים 1955-1953, חבר המשלחת לועידה השניה של הצה"ר בפריז, מיסד תנועת בית"ר באמריקה והנציב הראשון בה, יו"ר הועדה הפוליטית של הצה"ר באמריקה וכעת הנו יו"ר הועד למען ספריה לאומית לנוער בישראל, חבר הועד הפועל של הצה"ר בארה"ב וגזבר הדירקטוריון של מחנה-קיץ בית"ר. ובחיים הכלכליים הנו נשיא חברת TEXTILE SUPPLY INC.וגזבר של .44 GOLD S r. CORP בשנים 1959-1927 ביקר בארץ עשר פעמים בשליחות חברות שונות ובאופן פרטי.

פרסם מאמרים בעתונות היהודית באנגלית.

בנו: אבנר.

ירוחם פישל קאופמן

נולד ברצין (בסרביה) בשנת תרכ"ח (1868). לאביו זאב פרץ קאופמן ולאמו שרה. קיבל חנוך מסורתי.

היה פעיל בארגוני הנוער היהודי בעירו. בשנת תרמ"ו (1886) עלה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3709). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3709