Volume 7

Page 2962

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרי (זכריה) רקנאטי

נולד בסלוניקי (יון) כ"ד טבת תרע"ח (8.1.1918). בוגר הגמנסיה הרצליה בתל- אביב.

נשא לאשה את פנינה (פאולין) בת יעקב גולדברג. לאביהם יהודה (ליאון) רקנאטי מיסד בנק א"י לדיסקונט בע"מ, עסקן צבורי. (ראה כרך ראשון, עמוד 174) ולאמם מתילדה בת דניאל ספורטה. עלו לארץ בשנת תרצ"ה (1935).

מנהלים כלליים וחברי מועצת המנהלים של בנק א"י לדיסקונט בע"מ, אחד המוסדות הבנקאים הגדולים בארץ ושל הבנק המסונף אליו בנק מרכנתיל לישראל בע"מ. סכום האקטיב המאוחד של שני הבנקים עולה על -.100.000.000 ל"י.

דניאל רקנאטי

נולד בסלוניקי (יון) כ"ג תשרי תרפ"ב (25.10.1921). בוגר הגמנסיה הרצליה בתל-אביב.

נשא לאשת את מתילדה בת אנג'ל קרסו. צאצאיו: ליאון (יהודה), יהודית. חברי מועצת המנהלים של החברה הישראלית למימון ולהשקעות בע"מ, חברת אחות של בנק א"י לדיסקונט בע"מ, המשתתפת במפעלים כלכליים חשובים וביניהם : חברה ג'נרל לצמיגים ולגומי (ישראל) בע"מ; "אלקו" חרושת אלקטרו מכנית הישראלית בע"מ; הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ ; מהדרין בע"מ, נטיעות הדרום בע"מ ועוד.

משתתפים בהנהלת חברת הדלת הישראלית בע"מ ובאניות משא "אל-ים" בע"מ (עם אחיהם רפאל רקנאטי). חברים פעילים במוסדות צבור שונים.

אהוד אבריאל (איבראל)

נולד בוינה (אוסטריה), ג' בחשון תרע"ח (19.10.1917) לאביו ישראל איבראל (יצואן אמיד) ולאמו הלנה בת צבי סגל. נתחנך בבית-ספר יהודי ובגימנסיה והיה פעיל מגיל 9 ואילך בארגון-הנוער הציוני החלוצי "תכלת-לבן" ("בלאו-וייס").

ב-1938 הצליח אביו לחסל את רכושו שבאוסטריה המסופחת לגרמניה הנאצית, למלט משם את הנפש והרכוש ולעלות לארץ עם המשפחה (בעקב ידיעותיו ובקיאותו המרובה באנגלית אוכספורדית, שימש מורה לאנגלית לקיסר חבש בעת היותו גולה בירושלים במלחמת העולם השניה), ואילו אהוד נשאר עוד לסדר את עליתם ונסיעתם של כמה מאות מחבריו באירגון "תכלת-לבן".

בדצמבר 1939 הגיע גם הוא לארץ והצטרף לקיבוץ "נאות מרדכי" שבעמק הירדן שלרגלי החרמון. עבד בשדה וברפת, בגורן ובלול, ובסוף התמחה בענף המספוא.

ב-1940 נשא לאשה את חנה בת ולאדימיר אליאשברג. בקיבוץ היה פעיל ב"הגנה" ובמשק.

ב-1943 נקרא להשתתף מסעם הסוכנות בפעולות "ועד ההצלה" באיסטנבול, שעסק בהשתדלויות להציל יהודים מההשמדה בארצות הכיבוש הנאצי באירופה ולסדר להם זכות מעבר בתורכיה בדרכם לא"י, וכן השתתף בפעולות ארגון עלית המעפילים.

בחורף תש"ח (1948) כשמלחמת השחרור בארץ התפשטה לממדי מלחמה ממש, נשלח לצ'כוסלובקיה והצליח ליצור קשרים עם ראשי השלטון שם ולסדר את קנית הנשק והציוד המלחמתי מתוצרת צ'כוסלובקיה בשביל כוחות ה"הגנה" שבתוך סערות המלחמה התפתחו לצבא ממש.

אחרי קום מדינת ישראל נתמנה לצירה הראשון בצ'כוסלובקיה ואח"כ בהונגריה וברומניה ועד כמה שהנסיבות הרצויות מאפשרות את הדבר ויש צורך בסגולות אישיות לביצוע, הצליח לפתח ולקיים יחסי ידידות בין

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2962). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2962