Volume 19

Page 5596

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1970 רקטור אוניברסיטת בר-אילן.

חבר מועצות ציבוריות שונות.

ממייסדי התנועה למען א"י השלמה.

פרסומים עיקריים (מלבד מאמרים רבים שפירסם ומספרם בעתונות היהודית בחו"ל ובעתונים רבים בארץ, וכן בחוברת (ג'ורנלים) מדעים בתחום הספרות האנגלית): 1. The Dual Image, World Jewish Congress, British Section, 1959 : second edition, .1970 על דמות היהודי בספרות האנגלית והאמריקאית.

2. Jerusalem and Albion, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, and Schocken Books, .1964New York, על השפעת התרבות היהודית בספרות האנגלית של המאה ה-17.

3. The Haggada, Koren Publishers, Jerusalem, 1965, Introduction and Translation(.

תרגום של ההגדה לפסח לאנגלית עם מבוא.

4. Tora and Haftorot, Koren Publishers, .1967Jerusalem, ליטוש ועריכה של התרגום האנגלי של התורה וההפטרות.

5. Mans Mortalitie, Liverpool University Press, 1968 )Text, Introduction and Notes. This is a work written in the seventeenth century by a certain Richard Overton(.

מהדורה מודרנית של טקסט ספרותי חשוב מהמאה ה-17.

6. In press : The Election of Hamlet, Fred.1971rick Ungar Publishers, New York, על מבנה הטרגדיה השקספירית.

השתתף בכמה קובצים ופטסשריפטן בתחום ה- .7 ספרות האנגלית.

צאצאיו: מנחם, דוד, יוסף, שפרה, חיים אליעזר .

חיים לואנץ (לונץ)

נולד בקלם (ליטא) בשנת תר"ס (1900).

לאביו ר' יוסף לונץ (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו בלהה בת ר' משה אייזנשטרט. קיבל חינוך מסורתי בחדר.

בשנת תרס"ח (1908) עלה עם בני משפחתו לארץ.

למד בתיכון בחיפה.

כל השנים פעיל בהגנה.

זמן ידוע שירת כנוטר לפי צו הוועד הלאומי בימי המאורעות בארץ.

בשנת 1927 נשא לאשה את מרים בת ברוך פרידמן. כל השנים בפקידות בבנק לאומי לישראל בע"מ.

כיום מנהל משנה של בנק לאומי לישראל בע"מ בת"א.

יועץ לסחר חוץ בבנק לאומי לישראל בת"א.

צאצאיו: בלהה אשת סגן אלוף ישראל ירקוני; יוסף לונץ (רב סרן - מיל.); אבישי לואנץ (סגן במילואים. חבר קיבוץ חצרים).

אברהם גולדברג

נולד בפתח-תקוה, ט"ו תמוז תרס"ה (18.7.1905).

לאביו יצחק (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו זלדה בת אברהם אבא למפרט , מהמתיישבים הראשונים בפתח-תקוה.

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובבית הספר של פיק"א במושבה.

במלחמת העולם הראשונה בשובו מבית הספר לביתו מצא את הרהיטים וכו' מושלכים על הרצפה וחיילים תורכים שפרצו למושבה וגירשו רבים מבתיהם. בביתו מצא שהם מכינים להם מים רותחים להכנת תה מחלקי הרהיטים. המשפחה עברה לגור ברחוב

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5596). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5596