Volume 7

Page 2963

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המדינות הללו ובין ישראל, על אף החתירות של קומוניסטים יהודים מרשיעי ברית, שההתעוררות הלאומית של יהודי הארצות ההן וכמיהתן לעליה בהמונים היו כצנינים בעיניהם.

כשנתקררו יחסי הארצות ההן כלפי ישראל בעקב השינוי הכללי במדינות של ארצות "הגוש המזרחי" חזר אבריאל לארץ ונתמנה למנהל משרד ראש הממשלה ואח''כ למנהל משרד האוצר.

אחר-כך חזר לגליל העליון ונתמנה למנהל חברת הפיתוח לקרית שמונה.

ב-1955 נבחר ברשימת מפא"י לכנסת השלישית.

בנותיו :דינה, דורית, רות-הלנה.

משה ימיני (רכטר)

נולד לוזק-גורני (גליציה), י"ג ניסן תרס''ג (10.4.1903). לאביו ישראל רכטר (חקלאי-ייעור) ולאמו אלקה בת יעקב מאיר פיילר (חקלאי).

קבל חנוך מסורתי וכללי, בגמנסיה, בי"ס למסחר ובית ספר טכני לבנין מכונות.

היה חבר ב"השומר הצעיר" וב"החלוץ" בסמבור. היה ציר החלוץ לועידת "הפועל הצעיר" בוינה (1920). בשנת 1920 עלה לארץ.

היה חבר קבוצת השומר הצעיר "אום-אל-עלק" שבראשה עמד מיכאל אסף (ראה כרך ד' עמוד 1865). עבד בייבוש ביצות שוני, בפרדס נזלה של הפיק"א, עבד בחקלאות בשוני ובזרעוניה, בתחנת הנסיונות החקלאית של הפיק"א בהנהלתו של האגרונום עמרם חזנוב . התמחה בנטיעות גפנים, עצי פרי, בגידול פרחים, צמחי-בושם, צמחי רפואה בבנימינה בהנהלתו של ויקטור כהן מהפיק"א. עבד ביעור חולות וכו'.

חבר ההגנה מיום עלותו לארץ.

חבר ההסתדרות מיום הוסדה.

היה מחסנאי על "מחסן הנשק הממשלתי" בזרעוניה. ממיסדי "הפועל" בארץ (יחד עם שרפשטיין ויורקו מחיפה), והמייסד של "הפועל" בתל-אביב.

בשנת 1927 עבר לתל-אביב, עבד בעירית תל-אביב בתיעול ואח"כ כפועל בנין.

בשנת 1929 עבר לעבוד כפקיד בבית המסחר הטכני של לבוק ביפו.

בשנת 1932 ניהל את הקואופרטיב "המלחים". בשנת 1934 עבד בביהח"ר המכני "מגן" בתל-אביב. מנובמבר 1934 מנהל בית מסחר של ש. גוזמן (הספקה טכנית) בע"מ.

נשא לאשה את פאולה בת אדולף אופנהיימר. היה המדריך של הג"א בתל-אביב.

היה פעיל בתעשיה הצבאית, יועץ טכני במשרד הבטחון - אגף קניות.

הרבה שנים חבר ועד סניף של אגודת הפקידים בתלאביב.

בוחן לפקידות מטעם אגודת הפקידים. גזבר בהתאחדות לספורט בישראל.

פעיל ב"מכבי". הצטיין באטלטיקה, מעמל ועסקן ספורט.

אח בלשכת הבונים החופשים "ברקאי", סגן נשיא לשכת בני-ברית "שער-ציון" בתל-אביב.

בתו: עליזה.

יוסף רבינוביץ

נולד י''ד ניסן תרמ''ח (1888) בקישינוב שבבסראביה (רוסיה).

לאביו אריה (עבד בחנות טכסטיל, שבעליה רוסי, מסר לידיו את הנהלת העסק, מתוך אימון מוחלט במסירותו ויושרו) ולאמו חנה בת שמואל. למד בחדר ובבית ספר למסחר (שמוריו היו גרמנים ורוסים).

הצטרף לתנועת תלמידים ציונית ולאחר מכן לתנועת "צעירי ציון".

השתתף בהגנה בפוגרום 1905 בקישינוב.

ב-1907 עלה לארץ ויצא לעבודה ברחובות בהכשרת קרקע, בחקלאות ובשמירה בכרמים ונתנסה בכל תלאות חלוצי העליה השניה, יחד עם א. ד. גורדון, יוסף אהרונו ביץ ואחרים, ומתוך רצון עז להגשמה חלוצית התגבר על

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2963). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2963