Volume 11

Page 3711

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר ועד המנהלים של בנק שוויצריה-ישראל בע"מ. חבר הנהלת בנק הפועלים בע"מ.

חבר הנהלת ביה"ס הריאלי בחיפה. חבר הנהלת הטכניון בחיפה.

מנהל כללי של "סולל-בונה" בע"מ.

משה חיים גורל

נולד בירושלים, ט"ו שבט תרנ"ה (8.1.1895). לאביו אהרן גורל (סוחר, מחשובי העדה הגורג'ית) ולאמו מיכלה לבית קוקיה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות. בביה"ס עזרא בירושלים (מוריו היו :דוד ילין ושעיהו פרס). שלט בשפות רבות והיה תלמיד חכם.

היה מהסוחרים החשובים בטכסטיל בירושלים.

בשנת 1943 נשא לאשה בזיווג שני את רבקה בת ישעיהו רוזפלד מבודפסט.

גאל שטחי קרקעות מידי הערבים בארץ.

בנה בירושלים את אחד הבתים היפים ברחוב המלך ג'ורג' (מול בית הכנסת -ישורון").

הגיש עזרה לכל קשי יום. בעיקר התענין ועזר ליתומים.

נפטר ברמת-גן ד' תשרי תשי"ז (9.9.1956) ונקבר בזכרון מאיר ע"י בני-ברק.

ארנולד הרולד (אהרון צבי) אהרון

נולד בוויניפג (קנדה), ב' סיון תרע"ב (18.5.1912).

לאביו ברני (דב), אהרן (עסקן צבורי למען מדינת ישראל. (ראה את ערכו בכרך זה) ולאמו דבורה (לורה) בת יחיאל משה ברונפמן (אבי משפחת ברונפמן הידועה בקנדה ובישראל).

קבל חנוך מסורתי - עברי וכללי. בוגר האוניברסיטה קווינס, קינסטון אונטריו (קנדה).

חבר הנהלת "קנפל" - להפצת תוצרת מדינת ישראל בקנדה.

יו"ר חברת "יהלום", להפצת תוצרת תעשית היהלומים מישראל בקנדה.

בעל בתי חרושת לתעשיות כוסות ניר ותעשיות פללום (כלי מטבח מאלומיניום וכו' בקנדה).

חבר פעיל במוסדות סוציאליים ותרבותיים, חבר קלוב מונטיפיורי, חבר לורד רידינג יאכט קלוב בקנדה.

השקיע בישראל סכומים ניכרים. בנה שני בתים בירושלים, רכש קרקעות באשקלון. מניות בחנות כל-בו (סופר-מרקעט) בתל-אביב. רכש שטח קרקע בתל-אביב להקמת בית חרשת בארץ.

נשא לאשה את פיליסיה בת שמעון ורנר .

יחד עם אביו תרמו מכונת דפוס אופסט לבית ספר "עמל" בתל-אביב לזכר אחיו יחיאל מנדל אהרן ז"ל.

יצחק אורן (שינבוים)

נולד בעיירה סטפן (ווהלין) שבפולניה, בשנת תר"ע (1910).

לאביו תנחום שינבוים ולאמו אטה לבית אידלשטיין.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3711). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3711