Volume 11

Page 3721

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ברוך (בוריס) כהנוב

נולד במחוז נובוזיבקוב (אוקראינה) בשנת תרמ"ז (1887. 3.5).

לאביו אלכסנדר זוסיא כהנוב ולאמו איידלה לבית אפשטיין (בעל "ערוך השולחן").

קבל חנוך מסורתי, וכללי בפוליטכניקום הגבוה בקיוב, וקבל תואר-מהנדס-טכנולוג.

בשנת 1912 נשא לאשה את סוניה בת יעקב אלכסנד רוב. עבד בתור מהנדס בתעשיה הכבדה - מכרות" מטלורגיה בהרי אורל ועוד.

היה פעיל ברוסיה בתנועה הציונית.

בשנת 1922 עלה למצרים. עסק במקצועו - בבניה, בתעשיה ובניצול כמה פטנטים (רובם המצאותיו, חלקם נרכשו מידי ממציאים אחרים).

בקהיר השתתף בחיי הקהילה. ממיסדי "החברה לעתיקות היהודים במצרים", ממיסדי ביה"ס המקצועי "סיקורל" בקהיר. יוזם יחד עם דניאל ספורטה (ראה כרך י', עמוד 3567) את המאבק הממושך והדרמתי למיזוג הקהילות של הספרדים והאשכנזים במצרים, ממיסדי המועדון "למען החייל העברי", ממיסדי "הליגה להחרמת היבוא מגרמניה" (1933), פעל רבות להפצת השפה העברית בבתי-הספר ובשעורי ערב בקהיר.

פעל רבות לטובת מגביות הקהק"ל. קרן היסוד ו"אורט" וכו'.

פעל להכשרת הנוער החלוצי במצרים. תמך ב"ברית עברית עולמית" וכו'.

היה בין העצורים במחנות ההסגר "הוקסטה" (מאי 1948 עד סוף יולי 1949).

20/12/1949 הצליח לברוח ממצרים.

ב-17.2.1950 עלה לארץ (בקורים רבים לפני זה).

ממיסדי "אגודת חובבים אסטורונומיים" במחוז גושדן.

פרט למאמרים חברתיים, כתב הרבה מאמרי מחקר מדעי, החל משנת 1912 (בירחון הרוסי "מטלורגיה") עד 1956 (הוצא לאור ע"י אגודת חובבים-אסטרונומים ע"י האוניברסיטה העברית בירושלים).

רוב מאמריו המדעים הוצאו לאור (בצרפתית) ע"י המכון הממלכתי המצרי "אינסטוטס דה-אג'יפט".

כיום, מורה בבי"ס מקצועים - רשת "עמל" בארץ.

צאצאיו: קלרה לניאדו, אלכסנדר כהנוב.

משה ירקוני (שצופק-גרינדסקי)

נולד ברוסילב. פלך קיעב (רוסיה) בשנת תרנ"ו (25.12.1893).

לאביו פנחס שצופק ולאמו מרים בת שאול טשורני. קבל חנוך מסורתי וכללי.

חבר "צעירי ציון" בקיוב.

עלה לארץ באוקטובר 1913.

חבר קבוצת "אחוד" בפתח-תקוה.

בשנת 1915 נשא לאשה את יפה בת אריה פלדמן. מנהל "המשביר" מיום הוסדו - עד 1926.

מיסד ושותף בחברת "טתה", "הפצת תוצרת "אתא".

מנהל בחברת נקדימון.

ממיסדי המשביר - טקסטיל.

מעסקני הישוב הותיק.

בניו: אלישע (נשוי ללאה לבית גולובור), ישעיהו (אשתו - הזמרת יפה ירקוני), בנימין (נשוי לכרמלה בת דוד אפשטיין).

יהודה אתין

נולד בהסלביץ, פלך מוהילוב (רוסיה) כ"ו סיון תרל"ט (1879).

לאביו ר' יוסף (סוחר) ולאמו חנה רחל בת חיים פנחס מירקין. קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה יו"ר ההסתדרות הציונית באסטראכאן.

בסטלנגרד היה סוחר ממדרגה ראשונה. עסק בהצלחה במסחר גם באסטראכאן על גדות הוולגה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3721). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3721