Volume 11

Page 3748

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1935 נשא לאשה את מריאנה בת גיאורג צ'מפין. היה פעיל בהגנה בעמק חפר.

חבר מרכז החלוץ בארצות הברית. ראש משלחת משרד הבטחון בניו-יורק. ראש משלחת האספקה בניו-יורק. הכניס סדרים למופת.

ציר לעניני כלכלה של מדינת ישראל בארצות-הברית ציר כלכלי בשגרירות ישראל בקנדה.

בנותיו : מיכל, תמר.

משה (מוריס) פישר

נולד באנטוארפן (בלגיה) בשנת תרס"ג (1903). לאביו יונה (ג'אן) פישר ולאמו סופי לבית לנדי. למד במכללת בריסל (בלגיה).

עלה לארץ בשנת 1930.

עסק בהתישבות ופיתוח חקלאי. יחד עם דודו יהושע (אוסקר) פישר (ראה כרך ח', עמוד 3063) יסדו "כפר יונה" לזכר אביו, הכפר נמצא באדמת הפרדסים ממערב לטול-כרם (כפר זה ושלוחותיו ב"צואר הבקבוק" של מדינת ישראל שימשו עמדת מגן איתנה על נתניה ועורק התחבורה היחיד בין שני חלקי הארץ במלחמת הקוממיות).

בשנת 1940 הצטרף לצבא צרפת החופשית בבירות (לבנון) שבמזרח הקרוב וקיבל אותות הצטיינות מממשלתה והנו קצין לגיון הכבוד הצרפתי.

נשא לאשה את חיה בת יוסף רייסקין. בשנות 1947-48 שימש מזכיר מדיני של הסוכנות היהודית בפריז.

עם קום המדינה מונה נציג הממשלה הזמנית בבירת צרפת.

במאי 1949, עם הכרת צרפת בישראל, הועלה לדרגת שגריר.

במאי 1953 עבר לכהן כציר ישראל באנקרה (תורכיה).

השתתף כמה פעמים כחבר משלחת ישראל בעצרת או"ם בפריז ובניו-יורק.

היה סגן המנהל הכללי במשרד החוץ בירושלים. בשנת 1960 נתמנה לשגריר ישראל ברומה (איטליה). צאצאיו (מאשתו הראשונה): יונה, יוסף. (מאשתו השניה): בתו: דפנא.

הרב לואיס י. ניומן

נולד בפרובידנס (ארצות הברית) בשנת תרנ"ג (20.12.1893).

לאביו פאול ניומן ולאמו אנטוניה לבית הקר. הסבא שלו, ר' ישראל ליב ניומן. עלה לארץ בשנת תרנ"א (1891) והתישב ביפו (ראה כרך ששי, עמוד 2503).

בשנת 1913, תשע שנים אחרי מותו של הרצל נהיה לציוני בקליפורניה וכאשר הגיע לניו-יורק כדי להמשיך בלמודיו התורניים, היה לאחד מתומכיו של השופט לואי ד. ברנדייס. הוא שמר לו אמונים בזמן הפילוג הידוע בקשר לקרן היסוד ובזמן התנגדותם של ד"ר חיים ויצמן ולואי ליפסקי לרעיונותיו הכלכליים של בראנדייס.

היה אחד הצירים בועידת פיטסבורג אשר הקימה את המועצה לפיתוח א"י שתמכה בתכניות בראנדייס בדבר עידוד השקעות הון פרטי בא"י המנדטורית. בשנת 1936, לאחר שחזר שנית לניו-יורק מקליפורניה, נבחר כחבר בהנהגת ההסתדרות הציונית באמריקה, ובאותו זמן הצטרף ליעקב דה-האס, ערך יחד אתו את התכנית של הסיעה ב' ובהשפעתו הצטרף לשורותיו של זאב ז'בוטינ סקי. נשא לאשה את לוסי הלן בת אדמונד אורי. הקרקע להצטרפותו של הרב ניומן לשורותיו של ז'בוטינסקי היתה כשרה מזה שנים. הוא העריץ את ז'בוטינסקי - מאז ימי גדוד נהגי הפרדות בגאליפולי והגדוד העברי בשנות 1915/18.

כאשר ז'בוטינסקי הקים את ההסתדרות הציונית החדשה הצטרף באורח רשמי לשורותיה.

בשנות המלחמה העולמית השניה והמחתרת הגביר הרב ניומן. הראביי של הקהלה הנושאת את השם "רודף שלום" את פעילותו למען מלחמה בכובש הבריטי.

אחרי פנייתם של יצחק בן-עמי וחיים לובינסקי, הוא

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3748). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3748