Volume 11

Page 3750

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

Author : studies in Eiblical Parallelism, .1918 Songs of Jewish Rebirth, 1921; A Jewish University in America, 1923; Jewish influence on Christian Reform Movements, 1925; Joyful Jeremiads, 1926; The Hasidic Anthology )with S. Spitz(, 1934; The Talmudic Anthology )with S. Spitz(, 1939; The ,1953 ;1940Jewish People, Faith and Life, 1954; A "Chief Rabbi" of Rome Becomes a .1948Catholic, 1945; Trumpet in Adversity, Plays : essays; sermons, cantatas. Recipient, second prize: B'nai B'rith National Play Contest; ZOA National Play Contest.

הוא מסור מאד בשטח הגיור. הוא מקבל לחיק היהדות למעלה מ-70 גויים מדי שנה, ורובם נושאים נשים יהודיות ונשארים חברי הקהלת שלו.

בניו : ירמיהו, אורי ניומן, יונתן אורי ניומן, דניאל אורי ניומן.

יוסף כהן

נולד בפרבר ווארזארעשט בקשינוב, פלך בסרביה, ח' ניסן תרמ"ז (1887).

לאביו ישעיה הכהן ולאמו אסתר בת מרדכי שער קער. קבל חינוך מסורתי ועברי.

אביו חשב לשלחו לאודיסה לישיבה שנוסדה אז ע"י רב צעיר (טשרנוביץ), ח. נ. ביאליק ויוסף לקלוזנר , לרגלי הפרעות בקישינוב ראה אביו התחלות של שנון ימי הבינים והחליט לחסל את עסקיו ולעזוב את רוסיה.

נשא לאשה את איטה בת פנחס ישעיה טייטלמן (נפטרה בשנת תרפ"ה) ובזיווג שני נשא לאשה את דבורה בת שמעון ראובן רובינסון , מוינפג (קנדה).

בשנת 1905 עלה למונטריאל (קנדה).

למד גזרנות (דיזייניק).

בשנת 1911 פתח יחד עם אחיו פנחס עסק בבגדי נשים.

בשנת 1930 פתח עסק גדול לאריגים. עסקן צבורי מסור לרוב המוסדות במונטריאל (קנדה). ממיסדי ותומכי התלמוד תורה, בתי-הספר, הספריה.

היה מידידיו ותומכיו של רב צעיר (טשרנוביץ), בעיקר ביסוד הירחון "בצרון" בניו-יורק.

תרם ופעיל בהקמת "בית הסופר" בהרצליה.

תורם לרוב הקרנות למדינת ישראל.

מהפעילים לטובת הפצת השפה העברית. מפעילי קרן התרבות העברית.

תומך בסופרים עברים. שולט יפה בשפה העברית.

מפרסם מאמרים ושירים בעתונות העברית בארצות הברית וכן במדור העברי של העתון היומי "קענעדער אדלער" במונטריאל.

הנטיה בין הסוחר והסופר מתרוצצים בקרבו. הוא ער על שניהם כחיל על המשמר. כסוחר - שלא לנפול בפח... וכסופר - להשאר חלק בלי רבב.

בין שיריו יש להזכיר : "לנשיא ויצמן - ליום הלדתו - ברכה" ; "על נשיא ישראל אשר לקח" ; "יזכר" (השמדת היהודים ע"י היטלר); ועוד.

הנטיה בין הסוחר והסופר מתרוצצים מקרבו. הוא ער על שניהם כחיל על המשמר. כסוחר - שלא לנפול בפח... וכסופר - להשאר חף בלי רבב.

בין שיריו יש להזכיר : "לנשיא ויצמן - ליום הולדתו - ברכה" : "על נשיא ישראל אשר לקח* : "יזכר" (השמדת היהודים ע"י היטלר): ועוד.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): אליעזר, נתן, דניאל ז"ל, דוד. מאשתו השניה : רפאל, חיה שרה אשת זאב ( וילי) שוחט (שישט).

יונה (ז'אן) פישר

נולד בקראקוב (פולין) בשנת תרל"א (1871). לאביו אבא (ממשפחה חסידית) ולאמו שיינדל לבית וינר. קבל חנוך מסורתי וכללי.

בשנת 1890 עבר לאנטוורפן בבלגיה.

עסק במסחר יהלומים ופנינים באנטוורפן (בלגיה). בשנת 1907 בקר בא"י.

היה מתומכיו ועוזריו של ד"ר הרצל ונלחם על תורתו מבית ובחוץ. היה חסיד הציונות הפוליטית הטהורה והתנגד אל העבודה הראלית בא"י.

היה מראשי העסקנים הציונים בבלגיה.

בימי המלחמה העולמית הראשונה, ממיסדי הלשכה הציונית בהאג ועסקן ראשי של קרן קימת לישראל. שיתף פעולה עם ידידו נחמיה דה-לימה בהנהלת הקהק"ל בתקופת החירום של מלחמת העולם הראשונה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3750). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3750