Volume 11

Page 3855

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לפועלי ציון, חלקם הצטרפו לבונד, וחלקם פנו לקומוניזם.

החל הגיוס לגדודים העברים לא"י. הצטרף לגדוד ה-40. עד הגיעם לא"י.

לאחר שחרורו חזר לעבודת הצילום. בשנת 1920 פתח את הצלמוניה הראשונה שלו בתל-אביב. הוא לא הסתפק בצילומים משפחתיים, והחל גם בצילומים לצרכי העתונות. וכך היה לאחד מראשוני הצלמיםהעתונאים בארץ.

את סיכום עבודתו אפשר לראות באלבומים הרבים, תצלומים שנדפסו בעשרות עתונים בארץ ובחוץ-לארץ. היתה תקופה שסיפק תמונות ל-21 עתונים באנגליה בלבד. ברשותו מכתבים רבים, בהם הודו לו עורכי העתונים על טיב התצלומים ועל מהירות המשלוח. באוסף שלו מצויים תצלומי ועדות החקירה שהיו בארץ בימי שלטון המנדט, החל מועדת "הכותל המערבי" ב-1929 ועד לועדת או"ם ב-1947, ועשרות תצלומים מימי המאורעות. לעתים הצטרף לצבא הבריטי שחיפש נשק בכפרים ערביים ויהודיים. באוסף מאות תצלומי טכסים, בהם חנוכת בית כנסת בחברון ב1933 והנחת אבן-הפינה לבית החולים "הדסה" בהרהצופים, וכדומה.

נפגע בהלם בעת פיצוץ בנין הבולשת הבריטית במגרש הרוסים הסמוך לצלמניה שלו.

כ-170 אלבומים עם אלפי צילומים מסר לארכיון הציוני בירושלים. מקופלת ההיסטוריה של ארץ-ישראל מאז שנת 1920 ועד צעדיה של המדינה.

הוא היה הצלם הרשמי לחילות הבריטים בפלשתינה.

הרב יצחק פירירא

נולד בשלוניקי.

לאביו משה בן הרב אהרן פרידא . המכונה "אפר יצחק" (כרך ז' עמוד 2811) ולאמו אלגרה .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

היה חכם, מקובל ודרשן.

נשא לאשה את שמחה בת יצחק פיזנטי (נפטרה בירושלים) ובזיווג שני נשא לאשה את רחל לבית אמון. דרשן בישיבת בעלי בתים אשר ברחובות המיידאן בעיר העתיקה בירושלים.

היה כותב קמיעות ולחשן לחולים.

חיבר כמה קונטרסים בלאנידו, המכילים תפלות ודברי מוסר, ביניהם, תפלה לאמרה לפני הכותל המערבי, תפלה על הפרנסה, מעשה בני משה, דברי תוכחת להמון העם, שיר על עקידת יצחק וכו'.

נהג לחתום שמו אפ"ר יצחק בן ג'ודיטא.

נפטר בירושלים. ו' שבט תרע"ז (29.1.1917).

צאצאיו: אהרן רפאל חיים משה, יוסף, דודו אשתחזקיה בכר, רחל אשת עבדו לניאדו, אלגרה אשת משה אלקלעי, פרלה אשת הרב בנימין נסים אוחנה (ראה כרך ב', עמוד 729).

ד"ר טוביא ילין

נולד בירושלים, כ"ז אלול תרס"ג (19.9.1903).

לאביו שלום שכנא ילין (סופר סת"ם, ראה כרך ה', עמוד 2100), ולאמו מרים בת יוסף טרנטנברג. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בישיבת "עץחיים". ב-1914 נסע לבירות, למד בבית ספר עממי, השתלם באוניברסיטה האמריקאית במדעי הרפואה. גמר בהצלחה וקיבל דיפלומה של זהב ומדליה של זהב עבור ידיעותיו בצרפתית.

היה מפעילי הסטודנטים באוניברסיטה האמריקאית בבירות.

בשנת 1929 חזר לארץ בתור רופא מדיציני.

היה פעיל בתנועת הנוער הציוני.

היה בעל כשרונות לציור, מנגן בכינור להפליא והיו לו כשרונות בתפיסה בלימודים.

נפטר בי"א באדר תרפ"ג (26.2.1923) ונקבר בבית הקברות הישן בתל-אביב.

ד"ר קורט נתן סלומון

נולד בפוזן (גרמניה) בשנת תרנ"ו (23.10.1896). לאביו שלמה בן-יהודה (בן הרב מאיר בן שמחהויל היה הרב הראשי האחרון של ארץ פרוסען גרמניה), ולאמו מלכה בת נטה ליפמן. קיבל חינוך כללי, בחינת-בגרות, השתלם במדעי החברה באוניברסיטה בפרנקפורט - מיין (בגרמניה), וקיבל תואר ד"ר למדעי החברה.

היה יו"ר של א"י העובדת במקום מגורו.

מנהל בית מסחר בעירו.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3855). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3855