Volume 15

Page 4744

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נשיא לשכת "בני-ברית" בהוד-השרון, חבר הועד המפקח של קופת חולים עממית ועוד.

משתתף בכתיבת סידרת מאמרים בבטאון "ידע עם" על נושאים פולקלוריים ובלשניים.

צאצאיו: אליקים (מהנדס לבנין אניות, אשתו תמר בת יוסף וירגין . בעלת תואר דוקטור לביאולוגיה, נכדתו של הרב אברהם חן, ממנהיגי "מזרחי"); אליהו (אלי) שחף (ראה ערכו בעמוד 4742).

נכדו: טל. (מ. ה.)

זאב גלר

נולד בסטניסלבוב אשר בגליציה (פולין) בשנת תרפ"ב (4.5.1922).

לאביו אריה גלר ולאמו איטה בת וולף שניצר לוקר. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1937 עלה לארץ עם משפחתו ועם אחיו גדליהו גלר ז"ל (אשר היה ממיסד "תנועת גודוניה''.

נפל בפרעות בארץ).

בשנת 1939 החל לעבוד במועצה המקומית כפרסבא, עת נבחרה המועצה המקומית הראשונה.

פעיל במפלגת פועלי א"י (מפא"י).

היה ציר ועידת ההסתדרות העשירית.

כיהן כיו"ר אגודת מזכירי הרשויות המקומיות בישראל.

שירת בבריגדה היהודית והיה פעיל במפעל ההצלה ו"הבריחה" במלחמת העולם השניה.

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

בשנת 1949 נשא לאשה את טובה בת שמואל גילצר. בשנים 1948-1949 שירת בצה"ל.

בשנת 1949, עם שחרורו מצה"ל ועד שנת 1965 - כיהן כמזכיר עירית כפר-סבא.

בשנת 1965 נבחר לראש עירית כפר-סבא.

צאצאיו: רונית, דורית.

יוסף גליקמן

נולד ביפו בשנת תרנ"ט (12.5.1899).

לאביו יהודה ליב גליקמן (מגדולי הסוחרים בארץ ומעסקני הישוב, ראה כרך ב', עמוד 994) ולאמו מרים בת הרב אייזיק אוסטרובסקי מסלונים.

קבל חינוך מסורתי וכללי בגמנסיה העברית הרצליה בת"א, בוגר בית ספר לכלכלה בלונדון.

היה פעיל בקבוצת הספורט והכדו-רגל של תלמידי הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

ב-12.3.1933 נשא לאשה את פאולין בת יוסף שליטא מניו-יורק. מנהל בתי העסק לחמרי בנין ואינסטלציה ל. גליקמן בע"מ.

חבר ההנהלה של החברה הישראלית המרכזית למסחר ולהשקעות בע"מ ובמפעלים הקשורים בה.

בשנות 1953-58 מנהלו הכללי של משרד המסחר והתעשיה במדינת ישראל. הביא אתו והעמיד לשרות משרדו מסורת מסחרית, נסיון עצמי ואוצר ידיעות.

ובתפקיד זה שימש לא על מנת לקבל פרס.

חבר ההנהלה בבנק לסחר חוץ בע"מ.

חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

חבר הנשיאות של המגבית המאוחדת.

חבר הועדה לנירות ערך.

יו"ר החברה לביטוח סוכני סחר חוץ (ממשלתית).

פעיל במוסדות צבוריים שונים.

בנו: אורי (מנהל כללי בעסקי המשפחה).

שמחה פרומר

נולד קוטנה (פולין) י"ד טבת תרע"ג, (14.1.1911).

לאביו אברהם פרומר (משושלת חסידי סוכאצב וקוצק) ולאמו פרימט בת משה אהרן מענכה.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4744). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4744