Volume 15

Page 4745

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי, תיכון וגבוה בגמנסיה ממשלתית ובאוניברסיטאות בחו"ל ובירושלים. עבר בחינות של אגודת רואי חשבון בלונדון.

קיבל תואר: רואה חשבון F.R.E c.s., c.p.a. )1sR( היה חבר הנהגת הקן של "השומר הצעיר" וחבר ועד קק"ל בעירו.

שירת בצבא הפולני כפרח-קצין. בוגר בית-ספר לקצינים בצבא הפולני.

למד ועבד בתור פקיד.

בשנת 1934 עלה לארץ.

בשנת 1934 נשא לאשה את יפה (שינה) בת אליהו טרגץ. המשיך ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.

עבד כפועל בנין, היה פעיל בהגנה.

שוטר במשטרת א"י 1936-1944, ממיסדי האגודה הצרכנית של המשטרה.

ליווי שיירות בימי המאורעות.

היה שליש בגדוד חי"ה בצה"ל.

עבד כמפקח ראשון באגף מס הכנסה, אחר כך בתור פקיד השומה במחוז תל-אביב משנת 1952 עד 1956 סגן נציב מס הכנסה.

פעל באירגון רשת משרד מס הכנסה במדינת ישראל.

היה נציג האוצר בקורס בין-לאומי למיסוי בלונדון.

משנת 1956 רואה חשבון עצמאי בתל-אביב.

כתב מאמרים מקצועיים בעתונות היומית ומקצועית בארץ ובחו"ל. חיבר תזכירים: ב-1954 לאו"מ באנגלית על מבנה המס בישראל. ב-1955 - הצעה לריאורגניזציה של אגף מס הכנסה. ב- 1959תכנית מבנה - מינהל הכנסות המדינה.

סגן יו"ר אירגון השוטרים והקצינים במשטרת המנדט. צאצאיו: מירון, לילי.

חנה מייזל - שוחט

נולדה בגרודנו.

בשנת תר"ן (1890).

למדה פדגוגיה באוניברסיטה אודיסה וחקלאות ומדע הטבע בשווייץ ובצרפת. קיבלה תואר D.SC היתה פעילה ב"פועלי-ציון" ויצגה את פועלי ציון של אודיסה בקונגרס הציוני השביעי בבאזל. וכן היתה ציר בקונגרס ה-11.

עלתה לארץ בשנת תרס"ט (1909).

בשנת 1910, בדרכה מא"י לביקור בבית הוריה בגרודנה, התעכבה בברלין כשבידה מכתב מאת ד"ר ארתור רופין (ראה כרך ששי, עמוד 2607) לפרופ' אוטו ורבורג (ראה כרך ט', עמוד 3253) שהיה אז נשיא ההסתדרות הציונית, בענין שהעסיק את מחשבתה זה שנים, והוא - היעדר הקשר של האשה היהודיה לאדמה, ואיך תגדל בנים הקשורים למולדתם. כפגישה זו בברלין עם "איגוד הנשים היהודיות לעבודת תרבותית בא"י", הונח היסוד ל"חוות הלמוד בכנרת", שמשכה אליה בתור 14 עשרה התלמידות הראשונות את הנערה רחל בלובשטיין (הידועה אח"כ: רחל המשוררת. ראה כרך שביעי, עמוד 2890), ובה לימדה עברית רחל כצנלסון בת בוברויסק - היא כיום רחל שזר , רעיתו של הנשיא השלישי של מדינת ישראל).

עבדה בגליל ובשנת 1911 יסדה את חוות הלימוד לצעירות, הראשונה בכנרת. בסוף תרע"ב נמסרה החוה לאנשי "האכר הצעיר" מאמריקה, ואליעזר יפה ומלך לוין בראשם.

ב-1912 נישאה לאליעזר שוחט (ראה עמוד 4736).

בשנת 1919 יסדה את מטבח הפועלים ברחוב נחלת בנימין בת"א, אשר שירת את חלוצי העליה השלישית ושימש לקורסים לבישול לחלוצות.

יסדה את ביה"ס לכלכלת הבית של ויצ"ו בת"א. חברת הנהלת ויצ"ו העולמית משנת 1920.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4745). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4745