Volume 14

Page 4466

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרנ"ח (1898) נשא לאשה את יוכבד בת יהושע פוקס.

היה סוחר מכלת ותבואה בסיטונות, היה קונה מכל מושבות הגליל ובסוריה את התבואה והירקות.

היה סוכן ראשי למכירת מלח למצרים.

היה ידוע כעסקן צבורי באמונה והגיש עזרה לנצרכים.

עשה רבות להתפתחות צפת.

נפטר בצפת, ז' אלול תשכ"ד (6.9.1962).

צאצאיו: יוסף (ראה כרד זה), איטה פייגע ז"ל, דוד, פנינה אשת יצחק אמתי (ורהפטיג), אסתר ז"ל, יהושע, לאה אשת יצחק מיבר (צפת).

אברהם פסטרנק

נולד בשנת תרס"ג (1903) בעיר ז'ררדוב (פולין) עיר תעשיה גדולה, השוכנת בין לודז' וורשה.

לאביו יוסף פסטרנק ולאמו גולדה (אנשי עמל ועבודה.

למד בחדר וקיבל השכלה עממית.

בגיל 11, התחיל להתענין בציונות העובדת והשתתף בפעולות הציוניות: בקהק"ל, ב"החלוץ" ובבל המסגרות הציוניות בעיר זו.

היה ציר לועידת הנוער הציוני וצ.ס. בשנות 1920-21.

היה הראשון מעירו שעלה לארץ בגיל צעיר למרות הלחץ הגדול שעשו עליו בני ביתו ואחיו בארצות-הברית לבוא אליהם. שלחו לו כרטיס נסיעה לאמריקה אך במקום לנסוע אליהם מכר את הכרטיס בהתנגדות נמרצת של בני המשפחה שנשארו בפולין וביחוד התנגדותה של אמו צערה אותו ואף על פי כן נסע לארץ והגיע אליה בשנת תרפ"ד (1924).

בארץ הצטרף ל"אחדות העבודה". כחצי שנה עבד בפתח-תקוה, תל-אביב, ראשון לציון ולבסוף השתקע ברחובות.

באותה תקופה היתה במושבה רק מפלגת "הפועל הצעיר". לקח על עצמו להקים בה את סניף "אחדות העבודה". בעזרת חברים אירגן את החג הראשון במאי בפעם הראשונה ברחובות.

נשא לאשה את יהודית בת יהונתן מקוב (ונכדהלבתיה מקוב ממיסדי רחובות, ונכדה לשרגא פייבל כהנוב , ממיסדי "נוה צדק" ביפו (ראה כרך א', עמוד 105) היתה לו לעזר בחיי הציבור. השתתפה במוסדות שונים, כגון: ועדת הבקורת של ההסתדרות, ועד המבקר של קופת חולים, הסתדרות הפקידים, "מגן דוד אדום" ועוד. ביתם פתוח והיה מרכז לחיי חברה ומפגשים לנוער, לסטודנטים ולחוגים שונים כמו כן חוגים לנוי ולפרחים.

לאחר התארגנותה של "אחדות העבודה" קבלה רחובות את הקבוצה הראשונה על צ. ס. מליטא בהתנגדותה של "הפועל הצעיר" במקום, וטיפל בסדורה בעבודה ובחיי החברה בה. כן טיפל ב"הנוער העובד", שבא מתל-אביב לעבודות הבציר. נוער זה התארגן לאחר מבן כקבוצה קבועה ליד רחובות והקים את "נען".

היה מזכיר "אחדות העבודה" עד לאיחוד מפלגות הפועלים והקמת מפא"י. במזכירות "אחדות העבודה" היה ביחד עם סירני ובן אשר , אשר הקימו את "גבעת ברנר".

השתתף בכל חיי צבור הפועלים ומוסדותיו וכן בחיי הצבור בכלל ברחובות.

עבד בכביש נס ציונה-רחובות, בפרדסים ובכרמי רחובות.

השתתף במוסדות מקומיים ומרכזיים. מוסדות מקומיים: חבר המזכירות הראשונה של מועצת הפועלים, ביחד עם יונה כסה , וחבר בה עד היום. חבר העיריה, נכסי צבור של הסתדרות העובדים, מנהל לשכת המס ברחובות מיום הקמתה עד היום, מזכירה של מפא"י במשך כל שנות קיומה. במוסדות מרכזיים ציר לכל ועידות ההסתדרות, חבר בית דין העליון במשך תקופה ידועה, חבר מועצת ההסתדרות עד היום, ציר בכל ועידות מפא"י, חבר המרכז שלה. דאג לענינים הכספיים של "הפועל" בתקופה ידועה.

השתתף בהקמת רוב בניני צבור הפועלים ברחובות: בית הפועלים, בית ברל, בית אהרנוביץ, בית ז. סמילנסקי במרמרוק ועוד.

במשך כל השנים הבר פעיל ב"הגנה". השתתף בבצורים ובשמירה כמו כן במלחמת השחרור.

מושך בעול צבור הפועלים במשר למעלה מ-40 שנה.

תחביבו: טפול בפרחים ובגינות נוי.

הרב שריה דבליצקי

נולד בריגה (לטביה), ט"ז שבט תרפ"ו (31.1.1926).

לאביו ר' בצלאל יעקב דבליצקי ז"ל (ראה הערך שלו בכרך זה) ולאמו דבורה בת ר' דוד הלוי (לוין).

קיבל חינוך מסורתי וכללי, בבתי ספר בריגה ואח"כ בישיבת חברון וקמניץ בירושלים.

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

הוסמך לרב בישיבות הנ"ל.

בשנת תש"ו (1946) נשא לאשה את חיה בת

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4466). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4466