Volume 14

Page 4465

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לשעבר רב בקליס-מין בארצות הברית. כיום ברמת יצחק) ולאמו דבורה בת יוסף מנחם לאוב .

קיבל חינוך מסורתי. בגיל צעיר עבר לאוסטריה ואח"כ לגרמניה. שם למד בבית המדרש אצל רבנים ידועים. למד ב"עדת ישראל" אצל הרב הילדסהיימר .

היה פעיל למען התנועה הציונית בהנהלת ד"ר אהרן בארט (לשעבר, מנהל כללי של הבנק הלאומי לישראל בע"מ, ראה כרך א' עמוד 371).

בשנת 1932 נשא לאשה את צילה בת ישראל פרבר.

היה מורה לעברית וגרמנית בגרמניה (מוסמך להוראה ע"י משרד החנוך בגרמניה).

בין מיסדי תנועת המזרחי והפועל המזרחי במחנות הפליטים באוסטריה.

היה נציג התנועה העולמית של המזרחי באוסטריה.

בשנת 1948 עלה לארץ.

היה פעיל בסניף המפלגה הדתית-לאומית ברמתגן וחבר מועצתה.

גבאי ראשי בבית הכנסת ביפו, וכעת בבית הכנסת המרכזי ברמת-יצחק.

פקיד בסוכנות היהודית בת"א.

אליעזר ראכלין (רחלין)

נולד בפולטבה (רוסיה) בשנת תרנ"ב (25.1.1892) לאביו זליג רחלין ולאמו ביילה-הודס בת ישראל כרמלוביץ .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1904 עלה לארץ.

המשיך ללמוד בישיבה.

היה הקבלן הראשון לסדור תאורת רחובות ירושלים, צפת, באר-שבע וחברון ע"י מנורות נפט ולוקסים.

בשנת 1910 נשא לאשה את שיינדל בת יעקב בר . היה הסוחר הראשון בירושלים שעסק בצרכי השמל ובית מסחרו היה ידוע בשם "אלקטרולוקס". בשנת 1928 נטע פרדס ברחובות.

ממתנדבי "משמר העם" בימי המאבק למען ירושלים.

נפטר בירושלים, י"ד שבט תש"ך (12.2.1960) והובא לקבורה בהר מנוחות.

צאצאיו: רחל אשת אבא עירוני, רבקה אשת המנוח רפאל בר ז"ל, שרה אשת שלמה ילין, זליג ראכלין .

בן-ציון שולמן

נולד בצפת, ח' ניסן תרנ"ה (1895).

לאביו ר' שמחה שולמן (ראה כרך א' עמוד 55) ולאמו פרומה בת ר' אברהם רוטנברג. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בצפת. למד בקולג' בבירות (לבנון).

בשנת 1916 נשא לאשה את שרה בת ר' מאיר טויבנהויז (ראה כרך א', עמוד 441). נפטרה בבולוויה, י"ח תשרי תש"ד (20.10.59).

במלחמת העולם הראשונה עסק במסירות בחיפוש תבואות למושבים רעבים.

היה מחלוצי תעשית השעונים והשעונים המעוררים בארץ. בשנת 1948 פתח את בית החרושת הראשון בארץ לתעשית שעונים מעוררים (בחיפה) בשם המסחרי "ג'אז" - ב. שולמן חיפה.

ממיסדי ביהכ"נ "אוהל שם" בחיפה.

היה חבר בבני-ברית ובלשכת הבנאים החפשים בחיפה.

סיפק חומרים איסטרטגיים לצה"ל.

נפטר בחיפה, כ"ג אלול תשט"ז (30.8.56).

צאצאיו: מרים נחמה אשת חיים קנפהייס, תקוה אשת דוד וולאס, יפה בלה אשת צבי בלאו, יעקב זאב שולמן .

משה שמואל מרדכי בנדרלי

נולד בצפת בשנת תר"מ (1880).

לאביו שלמה ולאמו לאה בת משה לבר .

קבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4465). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4465