Volume 14

Page 4464

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מפעילי קרן קימת וקרן היסוד בגרמניה.

בשנת 1925 נשא לאשה את צפורה-פייגה בת ר' יעקב וויינשטוק למדן (מחסידי גור, מתלמידיו של בעל "שפת אמת").

באדר תרפ"ה (מרס 1925) עלה לארץ.

הנהלת הקהק"ל בירושלים הציעה לו משרה בזכות פעולותיו למען הקהק"ל בחו"ל, אך העדיף להתפרנס מיגיע כפיו.

עבד כפועל יומי בבניו בית הספר תחכמוני בת"א, אח''כ עבד כפקיד אצל הפירמה מילר ושות' חברה להנדסה בע"מ בחיפה ואח"כ כשותף בעסק זה שהיה מומחה לעסקיה.

בשנת 1930 נהיה לעצמאי במסחר מכונות ראה להלן.

כל השנים חבר ההגנה.

אח בלשכת "חירם" של הבנאים החפשים בת"א ובלשכת בני-ציון. תומך ברבנים ותלמידי חכמים, במוסדות צדקה רבים.

בעל בית מסחר למכונות לתעשיה. בעל סוכנות שבדית S.K.F..

צאצאיו: יוסף (מפעילי ההגנה, בעיקר בעליה ב' נפצע קשה בירושלים), רחל (מפעילות בהגנה ומדריכת "גדנ"ע") אשת צבי צור (הרמט"כל לשעבר. ראה כרך י"א, עמוד 3746), זהבה אשת ד"ר הדר כספי (הגיניקולוג בבית החולים "אסף הרופא").

הרב מנחם פרוש (גליקמן)

נולד בירושלים, כ"ח אדר ב' תרע"ו (2.4.1916).

לאביו הרב משה פרוש (ראה בעמוד 4477. דור שביעי בארץ) ולאמו שפרה בת מנחם משה ריבלין .

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה וישיבת "עץחיים" בירושלים.

יסד את בית הדפוס "הוצאת ספרא" בירושלים.

במשך שנים עמד בראש מחלקת הארגון של "אגודת ישראל".

בשנת תרצ"ה (1935) נשא לאשה את ליבא בת ר' יעקב גלבשטיין (נפטרה בירושלים, ל"ג בעומר תש"י) ובשנת תשי"א (1951) נשא לאשה בזיווג שני את ברכה בת ר' פנחס אליעזר כהן .

יסד רשת "מעונות ילדים" - לילדים עזובים ניצולי המסיון בירושלים וברחבי הארץ.

מיסד "קרנות לגמילות חסדים הכולל 86 קרנות גמ"ח.

השתתף כעתונאי בקביעות בכתבות ומאמרים בעתונים שונים.

היה עורך אדמיניסטרטיבי של העתונים "קולישראל" ו"המבשר".

חבר הועד הפועל העולמי והמרכז של אגודת ישראל.

מרכז החינוך העצמאי.

מיסד וראש "מחלת ישראל טראסט" שהקים וממשיך להקים שיכונים בשם "קרית אגודת ישראל".

מזכיר מדיני של אגודת ישראל.

חבר כנסת.

שלמה קלכהיים

נולד ברישא (רוסיה) בשנת תרס"ג (21.12.1903). לאביו הרב יעקב יצחק קלכהיים (ראה בכרך זה,

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4464). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4464