Volume 14

Page 4477

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מראשוני חובבי ציון בעירו.

עבד בחקלאות.

ב-10 למאי 1897 (תרנ"ז) עלה לארץ. משולם פיבל רחלסון (נפטרה בראשון לציון, ג' כסלו תשי"ד - 10.11.1953).

ובאותה שנה החל לעבוד ביקב בראשון לציון. בשנת 1960 יצא לפנסיה (עבד 63 שנים).

בשנת תרס"ב (1902) נשא לאשא את אסתר בת היה ממכריזי השביתה הראשונה בארץ - ביקב בימים ההם.

זכה לקבל את ד"ר תיאודור הרצל בביקורו בארץ ואח"כ את הנציב אדמונד רוטשילד ובנו.

חסיד ותיק של חב"ד.

היה פעיל במוסדות חסד במושבה.

משנת 1960 בפנסיה וחי אצל בתו חנה .

צאצאיו: אברהם (חבר בקיבוץ משמר העמק), מרים אשת ישראל מלך שמרלינג (ראה כרך י"ב, עמוד 4048), שפרה (אלמנה, בקבוץ משמר העמק), נחמה אשת יהודה יודביץ (בנימינה), חנה אשת שמחה זרקובסקי, שרה אשת נחמן פיין (ראשוןלציון).

זכה עד היום ל-20 נכדים ו-19 נינים. רובם השתתפו במלחמת השחרור.

הרב משה פרוש (גליקמן)

נולד בירושלים, ב' חשון תרנ"ד (סוף 1893). לאביו הרב נפתלי צבי ולאמו מרים יוכבד שפרה בת ר' משה ריבלין (ראה כרך ב', עמוד 762).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובישיבת "עץ חיים" בירושלים.

בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשה את שפרה בת ר' מנחם משה ריבלין (נפטרה ביבנאל, כ"ו תשרי תרע"ט - 2.10.1918) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת תרע"ט (1919) את פייגא טויבא בת ר' נח חיימסון .

יסד בתי חינוך ביבנאל, בירושלים וביתר חלקי הארץ.

השתתף בקביעות בעתון "קול ישראל" והיום ב"המודיע".

חבר הנהלת ביקור חולים בירושלים.

חבר המרכז הארצי וחבר ההנהלה של "אגודת ישראל" העולמית.

חבר הנהלת החינוך העצמאי.

חבר הנאמנים של "מפעל הפיס".

מנהל מרכז "אגודת ישראל בארץ.

סגן ראש עירית ירושלים.

צאצאיו : תמר אשת הרב ז. ז. הייזלר , הרב מנחם פרוש (חבר הכנסת, ראה עמוד 4464).

יעקב שריר

נולד בקמניץ-פודולסק (אוקראינה), כ"ה שבט תרנ"ז (1897).

לאביו עזריאל שריר (ראה כרך שני, עמוד 876) ולאמו דבורה בת אליעזר שמואל הכהן. קיבל חינוך מסורתי וכללי באוניברסיטאות לנינגראד וקיוב.

היה פעיל בארגוני התנועה הציונית.

בשנת 1921 נשא לאשה את הסופרת בתיה בת דוד כהנא. בשנת 1921 עלה לארץ.

בשנות 1922-35 היה מחשב במחלקת המדידות של ממשלת המנדט.

מנהל חברות הביטוח "ציון ו"יהודה''.

יו"ר איגוד חברות הביטוח.

חבר מועצת הביטוח הממשלתית.

יו"ר הנהלת חברת הביטוח המשנה.

מייסד וחבר הנשיאות של החבל הימי לישראל.

חבר הנהלת "אורט" ישראל ו"אורט" העולמי.

כותב מאמרים על שאלות ביטוח ברוב העתונים בארץ.

כל השנים היה חבר ההגנה.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4477). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4477