Volume 14

Page 4478

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היימן (יחיאל) סיטרין

נולד בפולין בשנת תרנ"ח (25.11.1898). לאביו צבי סיטרין ולאמו שרה אלקה. משפחתו הגרה מפולניה לארצות הברית בשנת 1905.

קיבל חינוך מסורתי מפי מורים פרטיים. סיים בי"ס תיכון ומכללה.

בשנת 1923 נשא לאשה את קלרה חיה בת ר' צבי מניו-יורק, עוזרת כל השנים לבעלה בעבודתו הצבורית.

נכנס לעולם המסחר ועד מהרה הפך נשיאה של חברה National Accessories Stores Inc. .

מראשי מפיצי ה"בונדס" ו"יוניטד ג'ואיש אפיל" (המגבית המאוחדת) בארצות הברית.

הבר ההסתדרות הציונית, חבר לשכת "מוריה", חבר 586Utich. Knighes of Pythias No. . לאחר אסון משפחתי בו נפטר בנו צבי ז"ל כציוני ופעיל בהסתדרות המזרחי - הפועלהמזרחי, יזם ואירגן קבוצת משקיעי הון, והקים יחד עם חבריו את המפעל לתעשית צמיגים "אליאנס" בחדרה. הוא אחד ממנהלי המפעל.

בשטח החינוך והדת פעל רבות בעיר מגוריו. עזר בהקמת בתי-ספר, הקים מקוה טהרה, ויסד בשנת 1945 מושב זקנים ע"ש צ'רלס סיטרין ז"ל.

בדמי ימיו (1924-1949) הקים בית כנסת "תפארת צבי" בעירו על שם בנו.

בשנת 1952 יסד בישראל את המוסד "כפר צבי סיטרין, בו מתחנכים 300 תלמידים בישיבת תורה ומלאכה, בית ספר תיכוני מקצועי - למקצועות: אוטומכניקה, מסגרות כללית, מכשירנות ואלקטרוניקה. צאצאיו: צבי ז"ל (נפטר כ' סיון תש"ט 17.6.1949), דוריס אשת עו"ד סלומון, לואיס סיטרין גראיק.

אידלס מאיר סגלס

נולד בדוינסק (לטביה) בשנת תרנ"ד (25.2.1894). לאביו משה ולאמו תמרה לבית צבי . קבל חינוך מסורתי בחדר, בישיבה ובאוניברסיטה בפטרבורג (רוסיה).

בשנת 1939 נשא לאשה את הנרייטה לבית שכט. לפני מלחמת העולם השניה שירת בתור שגריר מסחרי מטעם ממשלת לטביה בקנדה. משנת 1950 תושב ארעי בארץ. ביקר בארץ כמעט בכל שנה.

חבר קלוב מונטיפיורי, חבר המועצה של האגודה של ידידי האוניברסיטה העברית, גזבר כבוד של חברת "אורט", חבר המועצה של YMHAשל תלמוד תורה במונטריאל קנדה.

First Lay Fellow, Israel Academy of Medicine.

יסד קרן לסטיפנדיות לתלמידים בקנדה ובישראל שיוכלו להשתלם באוניברסיטה מקרגיל בקנדה, באוניברסיטה העברית בירושלים ועוד.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4478). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4478