Volume 14

Page 4479

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוא איש עסקים גדול ועסקן צבורי במונטריאל (קנדה).

הקים אולם קבלה בחטין, מקום המצבה של "נבי שועיב" (מקום דרוזי קדוש בגליל התחתון, בקרבת כפר זיתים מערבה, 12 קילומטר מטבריה. לפי המסורת הדרוזית כאן מקום קברו של "נבי שועיב" - הוא יתרו . חותן משה רבנו).

הקים אצטדיון ספורטיבי בדימונה.

הקים בנין "לבית החיל" בטבריה.

הקים קליניקה לאם ולילד בירושלים.

על שמו עשרות מילגות במוסדות חנוך גבוהים בארץ ובקנדה (האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה מק-גיל בקנדה ועוד). מתומכיה הקבועים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

בראשית 1960 הבטיח תרומה, החלק המכריע של הסכום הנדרש לבנית אוידיטוריום חדש ל-600-700 איש שיוקם בשביל האקדמיה לרפואה בירושלים מעל לבנין הקיים ברחוב שטראוס. בנייתו תעלה לרבע מליון ל"י, וזה לאות תודה על הניתוח המוצלח שנעשה לאשתו בירושלים ע"י פרופ' ב. צונדק, ומשפחת סגלס ראתה בהבראתה נס והם הביעו את התרגשותם בתרומה הנזכרת.

אוריאל עמיעד (קליבנר)

נולד בבן-שמן, ט' אב תרפ"ד (9.8.1924).

לאביו יוסף עמיעד (ראה הערך שלו בכרך זה) ולאמו שרה בת מרדכי פרימן מבן-שמן (ראה הערך שלו בכרך ב', עמוד 946).

קיבל חינוך בגמנסיה "בלפור" בת"א, באוניברסיטה העברית, ובאוניברסיטת "קורנל" בארצות הברית.

בשנת 1957 נשא לאשה את רינה בת יששכר מירז קנדוף .

עבד בביטחון וחקלאות לסרוגין.

היה סגן מנהל המחלקה להתישבות.

היה ראש מינהל הדרכה הראשון ומקימו.

היה חבר פעיל בהגנה, כולל מטה ההגנה בירושלים, בבריגדה היהודית ואח"כ אלוף משנה בצה"ל.

חבר מינהל התכנון, מועצת המים והמועצה לפריון עבודה.

מנהל כללי של משרד החקלאות.

צאצאיו: טל, אורית .

יו"ר החברות: תה"ל, חברה לייצוא חקלאי, רשות החולה.

מנחם שרייר

נולד בדרושקופיל, פלך וואהלין (רוסיה), ט"ו שבט תרס"ו (10.2.1906).

לאביו שמעון שרייר ולאמו הניה בת שלמה מטויק .

קבל חינוך מסורתי וכללי.

עבד במשק חקלאי של אביו באוקראינה.

בשנת 1923 הצטרף לתנועת "החלוץ", עבר להכשרה. במשק עבד שנתיים והדריך את חבריו בעבודות חקלאות והיה בין הראשונים שאושרו ע"י מרכז החלוץ לעליה.

בשנת 1925 עלה לארץ.

הצטרף כחבר ב"חבורת הדרום". אחרי פירוק

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4479). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4479