Volume 13

Page 4210

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של ההסתדרות, חבר הוועד המפקח של קופת-חולים הכללית, חבר המרכז וראש המחלקה לאיגוד מקצועי של הפועל המזרחי.

ב-1938 שירת כנוטר מתנדב בעין השופט. היה חבר פעיל בהגנה.

פעל בצ'כוסלובקיה ובצרפת בשליחות מטעם מחלקת העליה של הסוכנות.

צאצאיו; זהבה, משה.

צבי ברנשטיין

נולד ד' אלול תרע"ד (ספטמבר 1914) בשירווינט שבליטא.

לאביו חיים ולאמו יוכבד .

למד בישיבות טלז וסאבודקה והשתלם גם בלימודים תיכוניים, עד שבגיל 17 נכנס לפעילות בתנועת "תורה ועבודה" בליטא.

היה פעיל במשרד הא''י בקובנא - ליטא. מפעילי תנועת "תורה ועבודה" והחלוץ המזרחי בליטה (19311935).

מיסד ועורך השבועון הדתי לאומי "דאס אידישא ווארט".

עלה לארץ כ"ט אב תרצ"ה (28.8.1935) ומצא את מקומו במקצוע העסקנות וההסברה והתעמולה שבתנועת הפועל המזרחי.

ב-1936 נשא לאשה את חדוה בת נח גילמאן .

ערך במשך שנים את השבועון "נתיבה" של התנועה. כתב חוברות בעברית ובאידית ומאמרים ב"הצופה" על נושאים ציוניים, דתיים, ציבוריים, ובעיקר על רעיון הציונות הדתית. ייצג את מפלגתו בנשיאות ועד השקל הארצי, בועדות הבחירות לכל כנסת וכנסת, בועידת הקונגרס היהודי העולמי (סטוקהולם 1959) ובישיבות הנהלתו.

כעת הנו חבר ההנהלה של המפלגה הדתית-לאומית וראש המחלקה המוניציפלית שלה, חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי, חבר המרכז לחינוך דתי, חבר ההנהלה של הקונגרס היהודי העולמי וגזבר ההנהלה שבישראל, חבר הועד המפקח וועדת הכספים של קופת חולים הכללית.

בנו: אליצור.

הרב צבי מנחם אפרתי (פייגנבוים)

נולד ה' טבת תרס"ד (24.12.1903) בווירז'בניק שבפולין.

לאביו משה ברוך (מחסידי וורקה) ולאמו אסתר בת דוד-יהושע ברוטבקר. למד בחדרים ובישיבה והשתלם בלימוד עצמי בהשכלה כללית, הוסמך והתמחה בתור שו"ב ומוהל, המקצוע שעסק בו כ-15 שנה בחו"ל.

בשנת תרפ"ה (1925) נשא לאשה את רחל בת ר' יצחק-מאיר קניגסברג (שו"ב). (נספתה עם שבעת ילדיהם בכבשן טרבלינקה, י"ז חשון תש"ב, ובשנת תש"ז נשא את בתיה בת יהודה-ליב פשפיורקה) .

תוך עבודתו המקצועית בווירז'בניק היה פעיל בעניני החינוך היהודי.

בראשית מלחמת העולם השניה כלאוהו הכובשים הנאציים כבן-ערובה. לאחר זמן נלקח למחנה עבודה וברח ממנו. פעמיים נתפס והובל לטבלינקה, קפץ מהרכבת וברח. הסתתר זמן-מה ביערות בין פרטיזנים, ושוב נתפס והובל לאושוויץ ומשם לבוכנוואלד. משם הוצא בסוף ב"מצעד המוות", אך בשארית כוחותיו הצליח להתחמק מהמסע ולהסתתר יממה אחת עד שהגיע הצבא האמריקאי.

אחרי השחרור היה מנהל המועצה הדתית וסגן יו"ר בית-הדין היהודי במחנה-העקורים צילסהיים שליד פרנפורט ע"מ.

עלה לארץ בשנת תש"ט (1949). עסק בעבודת פקידות, במסחר, בחרושת, ובאחרונה שוב בפקידות. מצא לו עיסוק גם בצרכי ציבור בתור יו"ר הנהלת ביתהכנסת ''זכרון הקדושים" ברמת-גן.

בשנת תשי"ד (1954) ערך משאל סוציולוגי-דמוגרפי בין מאה הפקידים שעבדו אתו במשרד גדול, וכשקבע ירידה תלולה בריבוי הטבעי, נתן את דעתו לפעול בתעמולה למען עידוד הילודה בישראל. שלח תזכיר

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4210). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4210