Volume 13

Page 4209

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חדשה) ; קטעים נבחרים מתרגומיו הארמיים של המקרא.

פרסם מאות מאמרים בעתונות המקצועית והיומית וערכים באנציקלופדיות.

בניו: אלון-מיכאל, יוחנן מתתיהו .

ד"ר בנימין (ביינוש) אליאב (לובוצקי)

נולד ה' אייר תרס"ט (26.4.1909) בריגה, לטביה.

לאביו אליהו בן משה הכהן לובוצקי ולאמו פייגה (פאני) בת משה אהרן לוונברג. למד בחדר מתוקן בריגה (1915-19), בגימנסיות בבאד-הומבורג ובברלין (1919-20), בבתי-ספר גרמניים בריגה (1926-25), אח"כ בא כ"עולה זמני לעת-עתה" לגמור את לימודיו התיכונים בבית-הספר הריאלי בחיפה (1925-1926), ושוב בא ב-1927 לעבוד חדשים אחדים בקבוצת "מנורה" (של בית"ר לטביה) בפתח-תקוה. למד באוניברסיטת ברלין (1927-28) ובאוניברסיטת וינה (1929-32), שם עשה צעדים ראשונים בעתונאות, ב"נוייה וולט", בעריכת רוברט שטריקר , ושם הוסמך לד"ר לפילוסופיה, ובשנים 1935-1932 היה פעיל בתנועת הצה"ר ובית"ר כמזכיר כללי של שלטון בית"ר בפאריס.

ב-1934 נשא לאשה את ברטה בת זלמן-אליהו פינ קלמן. ב-1935 עלה עם רעיתו להשתקע בארץ ועסק בעבודה עתונאית וספרותית (בין השאר - עריכת כתבי ז'בוטינסקי בעברית). היה פעיל בתנועה הרביזיוניסטית, במוסדותיה המרכזיים, בעריכת בטאוניה וכו'. בשנים 1944-1943 בראש "תנועת העם" ונציגה כחבר אסיפת הנבחרים וסגן חבר הועד הלאומי וציר לועידת ההסתדרות מטעם "פועלי העם".

בשנים 1938-1937 ו-1945-1940 פעל במוסדות הפוליטיים של מחתרת אצ"ל ונלקח שלוש פעמים למאסר (בעכו - ב-1938-1937 ושוב ב-1938, ובלטרון ב-1947).

פירסם הרבה מאות מאמרים בעתונות הרביזיוניסטית (בעיקר ב"הירדן" ו"המשקיף"), בבטאוני "תנועת העם", ב"דבר", "ידיעות אחרונות", "הדור'', ובעתונות היהודית בחו"ל - בה נתפרסמו במאמרים גם שיחותהפרשנות שלו שב"קול ישראל''.

ספרו "הצה"ר ובית"ר הופיע בהוצאת המכון להשכלה ציונית (ירושלים 1946).

בשנים האחרונות עובד בשרות משרד החוץ (שליחויות בחו"ל, מזכיר ראשון בבואינוס-איירס, קונסול כללי בניו-יורק). כיום במשרד החוץ בירושלים.

צאצאיו: יעל אשת מוריס סטופי, מרים .

ישראל גוטליב

נולד כ"א כסלו תרע"ח (6.12.1917) במונקאץ' (הונגריה - קרפטיה הרוסית הצ'כוסלובקית - אוקראינה הקרפטית).

לאביו הרב משה (ממשפחת רבנים נודעים בהונגריה, מרביץ תורה ברבים בבית-המדרש הגדול בעיר, נרדף על ידי הרב וקהילתו בשל היותו ציוני ונשיא המזרחי בעיר; גם בארץ היה פעיל בהפועל המזרחי, חי מיגיע כפיו ובערבים מרביץ תורה ברבים, ובשנותיו האחרונים מפקח ראשי על הכשרות בבתי העולים של הסוכנות) ולאמו אסתר בת אהרן אויסלנדר .

למד בבית-הספר העברי במונקאץ', בתלמוד-תורה ובישיבה. בסוף 1935 עלה לארץ עם אביו וכל ביתו ונכנס לפעולה בתנועת "בני עקיבא", בתור רכז הסניפים בבניברק, כפר-סבא, רעננה ומגדיאל ובהדרכה. פעיל בועדות שונות של סניפי תל-אביב ובני-ברק ובועדות מרכזיות. עלה מהעבודה בתנועת-הנוער לעבודה בפועל המזרחי המבוגר כמזכיר האיגוד המקצועי בסניפו התל-אביב וחבר מועצת הסניף, עובד בכיר במרכז העבודה, חבר המחלקה לאיגוד מקצועי ורכז איגודים ארציים בה.

ב-1943 נשא לאשה את חנה בת דניאל כהנא .

נבחר ליו"ר המזכירות והועדה המונציפלית בסניף המפלגה הדתית-לאומית בבני-ברק, חבר הועד הפועל של המפלגה, חבר הנהלת "הצופה", חבר מרכז ועד עובדי הפועהמ"ז והמפד"ל, חבר הנהלת קרן הפנסיה "גלעד", חבר ועדת-ערר עליונה שליד מרכז שרות התעסוקה, חבר הנהלת קרן התעסוקה שליד הועד הפועל

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4209). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4209