Volume 9

Page 3269

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה נשיא לשכת בני-ברית "גליל" בצפת ויו"ר אגודת "גמילות חסד", חבר ועד הקהלה העברית במשך כל שנות קיומו.

נפטר בצפת, כ"ט אב תש"ד (18.8.44).

בתו: פרידה ז"ל.

יצחק באהר

נולד בצפת, ל' אלול תרמ"ט (1889).

לאביו ר' יעקב (ראה בכרך זה) ולאמו רבקה שנדל בת פיבל איפרמן . מרוזוביץ (בוקובינה).

קבל חנוך מסורתי בישיבת הרידב"ז (ראה כרך ג', עמוד 1466) והוסמך לשו"ב.

בשנת תרס"ז (1907) נשא לאשה את בת-שבע בת שלמה הורביץ . שו"ב (נפטרה בצפת, ט''ו סיון תש''ה27.5.45) וביזווג שני נשא בשנת תש"ז (1947) לאשה את מרים בת יוסף שמשון וידברג .

בשנת 1913 הוזמן לקנדה בתור שוחט, חזן ומוהל. כעבור 8 שנים חזר לצפת ומאז הוא ממשיך לעבוד במקצועו כשו"ב.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): צפורה (פייגה) אשת יעקב קולך (מעסקני צפת), חסיה אשת מתתיהו גולדמן, יוסף, שרה אשת ישראל הוכשטיין.

רבקה אבולעפיה

לאביה יעקב פרץ פריימן (ראה בכרך זה) ולאמה שפרה בת שלמה כהן. נולדה בוורשא (פולין) א' טבת תרל"ה (סוף 1874).

בשנת תרמ"ב (1882) עלתה עם משפחתה לארץ (לפני זה ביקר אביה בארץ).

הוריה היו בין עשרת הראשונים על אדמת "עין הקורא" שיסדו את המושבה ראשון לציון.

קבלה חנוך עברי וכללי.

בשנת תרנ"ב (1892) נישאה למורה שלמה אבולעפיה (ראה כרך א', עמוד 491).

בשנת תרנ"ה (1895) עברו ליפו, היות ובעלה הוזמן ללמד בבתי הספר של "האליאנס" ושל "עזרה".

בשנת 1909 היא ובעלה היו מראשוני מיסדי שכונת אחוזת בית (היא-תל-אביב). היו מששים בעלי המגרשים הראשונים שיסדו העיר. שמותיהם חקוקים בראש שמות מיסדי ת"א על האנדרטה שהוקמה בשדרות רוטשילד.

באותו שנה נפטר בעלה והוא עוד צעיר לימים. ונשארה עם 8 ילדים.

במרץ ובהבנה, בכבוד ובמסירות למופת גדלה וחנכה את ילדיה ברוח גאה מתוך כבוד ויקר לערכים התרבותיים והמוסריים של היהדות והאנושות.

אשה נבונה, אצילת רוח, משכילה. שולטת בהרבה שפות. השכלתה רחבה ולה ידיעות רבות בהיסטוריה הכללית וספרות העולם.

זכתה לשיבה טובה כשמסביבה ילדיה, נכדיה וניניה. צאצאיה: רפאל (איש גליפולי ונילי. מנהל ביה"ח, משגב לדך בירושלים. פעיל בבניה החפשית, ראה את הערך שלו בכרך ה', עמוד 2386); רחל אשת ד"ר דוד בית-הלחמי (מנהל בתי ספר); גדעון (באוצר); בוסתנאי (מהנדס אזרחי); יעל אשת צזאר בקנר; אלישבע (מורה) אשת הסוחר נפתלי ריגר; אבנר (מהנדס לחשמל); עליזה אשת אליהו שלוי (חימאי).

הרב יצחק אויערבאך

נולד בירושלים, י"ב מנחם אב תרל"ז (1877). לאביו הרב מנחם נתן (נטע) (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו צירל יאכט בת הגאון רבי יהושע פליק אויערבאך (שהיה אבד"ק קלעטשווע).

קבל חנוך מסורתי אצל הרבנים : ר' חיים וייץ מטרנופיל, ר' אליעזר דן גבריאלוביץ (רלב"ג) ור' משה נחמיה כהנוב ז"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3269). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3269