Volume 9

Page 3268

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה עובר יחידי בכפרי הנוצרים והדרוזים בג'יש ורמה ומקיים את מסחרו.

היה ידוע כאיש חזק ולא פעם מנע התקפות שודדים בסביבה.

יהודי מסורתי, מעורב עם הבריות, בעל בינה וחכמת החיים וחביב על כל יודעיו.

נפטר בחיפה, א' ניסן תרצ"ב (7.4.1932).

צאצאיו: אברהם אלתר (חיפה), אשר (במצרים), אסתר, פייגה (נשואות בארצות הברית), גולדה (נשואה באוסטרליה).

יעקב באהר

נולד בצפת, כ"ג ניסן תרי"ט (1859). לאביו יוסף (בגיל עשר עלה לארץ מעיר באהר שבאוקראינה. שם המשפחה נקראת ע"ש העיר. אביו ר' יעקב היה בנו של הרב הצדיק ר' דוד לייקס ממקורבי הבעל שם-טוב) ולאמו חסיה בת ר' יהושע. היה בן דוד לבני האדמו"ר ר' מרדכי מצרנובל. קבל חנוך מסורתי.

נשא לאשה את רבקה שינדל בת פיבל איפרמן מרוזוביץ, בוקובינה.

היה ממונה על כולל רוסיה (וואהלין, זיטומיר) בצפת.

ביתו היה פתוח לכל דיכפין.

היה פעיל בעניני צבור ובהתפתחות העיר צפת. נפטר בצפת, ד' אייר תש"ב (21.4.1942).

צאצאיו : חיה אשת צבי לוברביום (שו"ב) ; דוד (ראה בכרך זה) ; חנה אשת חיים אוברבלום ; הרב יצחק , שו"ב (ראה בכרך זה); הניה אשת פייבל מי ברג; פייגה אשת משה ברזל ; מרים אשת יצחק מרקמן; מרדכי; יוסף (יוהנסבורג).

דוד באהר

נולד בצפת, בשנת תרמ"א (1881). לאביו ר' יעקב ( ראה בכרך זה) ולאמו רבקה שנדל בת פיבל איפרמן , מרוזוביץ (בוקבינה).

קבל חנוך מסורתי בישיבת הרידב"ז (ראה כרך ג', עמוד 1466). שאף להשכלה כללית. נסע ללונדון ולפריס ולמד שם. מחוסר אמצעים עזב את אירופה ועבר לבירות והשתלם באוניברסיטה האמריקאית ברוקחות, ולאחר שקיבל את הדיפלומיה חזר לצפת ופתח בית מרקחת, שהיה היחידי בעיר.

נשא לאשה את אטל בת ליפא רשקוביץ. בשנות מלחמת העולם הראשונה עמד על משמר המלחמה במגיפת הטיפוס שהפילה אלפי חללים בעיר ובסביבה.

בראשית חשון תרע"ד נבחר לחבר הועד לעבודת העזרה שהגיע מאמריקה.

היה פעיל בחייה הציבוריים של צפת. כחבר "המבבים הקדמונים" רכש יחד עם חבריו את אדמת הר-כנען ויסדו את אגודת "צופיה" בעלת הקרקע, ונבחר ליו"ר שלה.

בשנים 1920-21 שימש כראש העיריה בצפת, ומאז ועד מותו היה סגן ראש העיריה.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3268). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3268