Volume 14

Page 4480

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

החבורה התגייס למשטרה ושירת עד שנת 1928. עבר לעבוד בתחנה לחקר החקלאות ברחובות.

בשנת 1928 נשא לאשה את שושנה בת מרדכי גולדברג. הצטרף לארגון אינטנסיבי ובשנת 1933 היה בין מניחי היסוד למושב העובדים כפר ביל"ו.

במסגרת המושב והתחנה לחקר החקלאות התבלט כל השנים במסירות ללא גבול לכל הבעיות הקשורות לייצוב החברה לחיי עבודה והגנה.

היה חבר ההגנה ומחתרת.

מיום קום המדינה שירת כמא"ז עד יומו האחרון.

נפטר בכפר ביל"ו י"א אייר תשכ"א (27.4.61) והובא לקבורה ברחובות.

צאצאיו: גניה אשת יוסף גור, רענן, יעל .

ישראל שטיינברג

נולד בוונסובה (פולין), בשנת תרנ"ד (3.3.1894).

לאביו אברהם פנחס שטיינברג ולאמו שרה רבקה בת משה לבקוביץ . קבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה באוסטרוב-מאז.

וחינוך כללי ופדגוגי בקורסים ממשלתיים למורים בלומז'ה (פולין) ועמד בבחינות למורים מוסמכים לבתי ספר יסודיים ממלכתיים.

עסק בעירו בתור מורה.

בשנת 1915 נשא לאשה את חנה בת יעקב פיוול (שראגא) מלאך.

היה חבר ועדות קק''ל וקהי"ס באוסטרוב-מאז., חבר המועצה של פועלי ציון-צ.ס. בפולין עד שנת 1939.

היה חבר המרכז של "העובד".

היה חבר מרכז מפ"ם בפולין בשנות 1948-50.

בשנת 1950 עלה לארץ.

בארץ הוא ממשיך במקצועו - מורה מוסמך בבי"ס יסודי.

חבר ועד הארגון של עולי זארומב בישראל.

חיבר ספרים: "קינדער לידער און רעטענישן" (אידיש) (בהוצאת "נידערשלעזיע 1948), "העברעיזמען אין דער שפראך" (1949), "ממעין החכמה של עם ישראל" (בעברית ובאידיש, הוצאת י. ל. פרץ, ת"א 1962).

צאצאיו: זלמן (נספה בידי הנאצים), לנה אשת יהושע זינגר, רבקה (נספתה ע"י הנאצים).

השופט חיים שמחה נחמני (נחמנסון)

נולד בחדרה, חשון תרע"ג (27.10.1912).

לאביו יעקב נחמנסון (לבית ר' חיים נחמנסון מדוברובנא ברוסיה) ולאמו אסתר בת שאול רוטמן .

קיבל חינוך בבית ספר יסודי בחדרה, בית מדרש למורים העברי בירושלים, בהאוניברסיטאות בלונדון, ובקמברידז באנגליה. קבל התוארים: LL.B., M. Litt., Barrister at Law בשנת 1939 נשא לאשה את לאה (לילי) בת יוסף דוד בראף .

היה המורה הראשון בנתניה.

שירת בצה"ל.

פרסם שני ספרים - נובלות בעברית: "הרפתקאות ששון וגיורא" (הוצאת צ'יצ'יק, 1954) זכה בפרס למדן. "הנחל היה הגבול" (1956). שני ספרים אלה מתארים חיי שני נערים ממושבה חדרה בתקופות מיד שלפני מלחמת העולם הראשונה על רקע היסטורי ראלי של הישוב העברי באותם הזמנים. הספרים עובדו למחזות לשידור ושודרו פעמים רבות ברדיו הישראלי.

כן פרסם ספר בהוצאת יהושע צ'יצ'יק, ת"א, בשנת 1963: Human Rights in the Old Testament" (זכויות האדם במקרא). ספר זה נכתב ונדפס באנגלית כספר מחקר בתולדות המשפט - ראשון במינו: המחבר מנסה לגלות בתאוקרטיה העברית במקרא את שרשי זכויות האדם במובנם המודרני של היום; וזה נעשה מתוך השוואת החוק הקודם (במקרא, מצרים, בבל, אשור וארץ ישראל) בינם לבין עצמם וכן בהשואת הקונסטיטוציות המודר

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4480). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4480