Volume 13

Page 4283

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהושע דיקר

נולד בדלאטין (גליציה) בשנת תר"ן (8.12.1890).

לאביו יהודה דיקר ולאמו לאה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עסק במסחר.

היה פעיל בארגונים ציוניים שונים בעירו.

בשנת 1920 נשא לאשה את הינדה (הלה) בת משה צבי גלובינסקי (נפטרה בתל-אביב, ד טבת, תשכ"ב 11.12.1961).

בדצמבר 1933 עלה לארץ.

עסק במסחר.

בנה בשנת 1933 את בית החרושת "גרב''.

ממייסדי "רמת-ישי" ע"י חיפה.

השתתף בהקמת בתי חרושת שונים בארץ.

היה חבר הנהלת בית הכנסת וקופת הגמ"ח של "הפועל המזרחי" בת"א.

היה פעיל בהנהלת בית הכנסת "ישורון" בת"א.

היה נוהג מדי-פעם בפעם לסדר בביתו מסיבות שונות למתפללי בית הכנסת.

היה פעיל במוסדות צדקה וחסד ובעיקר למען הדרת התורה ולומדיה.

נפטר בתל-אביב, י"ח תמוד, תשכ"ג (10.7.1963), והובא לקבורה בנחלת יצחק.

צאצאיו: ד"ר שמואל דיקר ז"ל, בת-שבת קרמר, רבקה אשת ורנר פרוסקאור. נכדיו: דניאל, ליאורה, אורית, טליה.

נחמיה וסרמן

נולד בתל-אביב, ל' חשון, תרפ"ט (13.11.1928).

לאביו ר' יוסף זונדל וסרמן (ראה כרך ד', עמוד 1645), דור ששי להגרי"ז מסלנט זצ"ל (ראה כרך א', עמוד 284) שעלה לארץ לפני 125 שנה בשנת תקצ"ח (1838) ולאמו חנה בת הרב אליהו לנדא ז"ל, נכד הגר"א מווילנא זצ"ל (ראה כרך א' עמוד 116). דור ששי לרבי אברהם הדיין משקלוב זצ"ל אבי משפחת ולפנזון-בן-זאב, מראשוני העולים מתלמידי הגר"א בשנת תק"ע (1810).

אחרי סיימו לימודיו בביה"ס ביל"ו יצא עם חבריו לעבוד בחקלאות, ואחרי שקיבלו הכשרה במושב "שדה יעקב" עברו לקיבוץ "שדה אליהו" שעל-יד "טירת צבי".

עם ייסוד "משואות-יצחק" (על שם הגר"י הרצוג זצ"ל) בגוש עציון בהרי חברון. היה מחברי הקיבוץ.

במלחמת השחרור נלחם יחד עם חבריו בהגנת המקום עד שנלקחו בשבי הלגיון והובאו יחד עם מגיני ירושלים למחנה ב"מפרק" שבעבר הירדן. בימי שהותו בשבי השתלם בשפה הערבית ובספרותה.

בהשתחררו נתקבל ל"מטה הארצי" של המשטרה בתור סמל במחלקת המיעוטים. בעת כיבוש עזה שימש בה במזכירות המשטרה, בשטח הכיבוש ועלה לדרגת "רב סמל".

נשא לאשה את רבקה בת ה"ר אריה ארביט, ממנהלי ישיבת "כרם דיבנה" בדרום.

צאצאיו: מרים, אלישבע-טובה.

מנחם הוכשטיין

נולד בירושלים בשנת תרס"ז (1907).

לאביו ר' אהרן בן הר"ר אפרים בנימין הוכשטיין

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4283). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4283