Volume 17

Page 5214

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

האיכרים, מועצת החקלאים בפתח-תקוה, חבר הועד החקלאי.

היה ממייסדי ופעיל נלהב באגודת "מכבי-אבשלום" ומראשוני הכדורגלנים בפתח-תקוה.

היה חבר מרכז מכבי ישראל.

נסע פעמים אחדות בשליחות "המועצה לשיווק פרי הדר" ו"פרדס סינדיקט" לסקר השווקים בחו"ל.

היה נציג הפרדסנים בכל מוסדות הפרדסנות בארץ.

היה חבר פעיל בהגנה, בנוטרות ובצבא שנים רבות.

צאצאיו: אריה, ליהו, שרה אשת אבינועם ירון.

ד''ר פיליפ (יהושע) פפר

נולד בלבוב (פולין), כ"ה כסלו תרע"ט (9.12.1919). לאביו פנחס פפר ולאמו מינה בת נפתלי הלפרן. קיבל חינוך מסורתי בילדותו ועד שנת 1936 בגימנסיה העברית בלבוב, אוניברסיטה בפריז-קלרמונט, פרנט (צרפת). קיבל תוארים: ד"ר למדעים, מהנדס חימאי ומהנדס חשמל.

היה מנהל כללי של ביח"ר פוישה בצרפת.

בשנת 1949 נשא לאשה את מרים בת מאיר רוגול. בשנת 1961 עלה לארץ.

הקים תעשיה כימית גדולה המבוססת על צמחי רפואה, גידול של צמחים שונים בארץ.

מנהל כללי של בית החרושת "פנטקס" בע"מ (כימיקליים) בנתניה.

כתב מאמרים על פטנטים בתחום הכימיה של חומרי-טבע.

היה נשיא לשכת בני ברית "תיאודור הרצל" בתלאביב (1966-67).

נשיא אגודת רוקחים ישראל-צרפת.

חבר הועד הפועל של שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים.

צאצאיו: מאיר, רבקה.

אביגדור סניאלי

נולד בניאמץ (רומניה), ט"ו תשרי תרע"ד (16.10.1913).

לאביו אברהם סניאלי ולאמו ליבה בת ישראל מאיר. קיבל חינוך תיכוני מקצועי.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני.

עסק בעירו בתעשיית חייטות לגברות. בשנת 1935 עלה לארץ. היה חבר קיבוץ "שמיר".

כעבור כמה שנים התישב בירושלים ואירגן קואופרטיב לחייטות לגברות.

בשנת 1938 נשא לאשה את טובה בת משה קליניץ מפולונסק (פולין).

הקים בית מלאכה לחייטות לגברות.

פעיל בתנועת אירגון בעלי המלאכה בירושלים.

יושב ראש של התאחדות בעלי מלאכה בירושלים ויושב ראש של הועד הארצי של התאחדות בעלי מלאכה.

חבר מועצת עירית ירושלים.

כל השנים היה פעיל בהגנה.

צאצאיו: דרור (עו"ד), אהובה (פקידה בממשלה), משה (קצין בצה"ל).

אבנר גרעין (גרין)

נולד בנוביסד (יוגוסלביה), א' אלול תרפ"ה (21.8.1925).

לאביו מקסים גרין ולאמו מרגוט בת דוד פסינג. קיבל חינוך ע"י אביו, בי"ס תיכון בעיר מולדתו, אוניברסיטה - לכלכלה בבלגרד.

בשנת 1948 עלה לארץ.

עבד כעובד במלב"ן ואח"כ מנהל לסעד באשדוד.

שירת בצה"ל 1951-1948.

בשנת 1955 נשא לאשה את יהודית בת אליעזר פרוכטמן.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5214). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5214