Volume 13

Page 4284

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(הרב מקמינקא, מגבאי "עץ חיים" בירושלים) ולאמו חיה שפרה בת הרב משה ב"ר מוני-זילברמן (ראה כרך ז', עמוד 2936), דור רביעי בארץ.

למד בביה''ס תחכמוני בירושלים וסיים חוק לימודיו התיכוניים בביה"ס למסחר של ד"ר שור. בעבודתו במשרד בית-החולים "הדסה" בירושלים נתגלה כושרו האירגוני הרב, שבא לידי ביטוי במיוחד בהקמת מוסדות "הדסה" בצפת ובטבריה. בד בבד עם עבודתו ב"הדסה'', היה פעיל בשורות ההגנה בבירה, ובמאורעות תרפ"ט עשה לילות כימים בעמדות ההגנה, ובקליטת אנשי מגן פצועים בבית החולים.

בשנת תרצ"ב (1932) נשא לאשה את עליזה ולוצינסקי. כל שעה פנויה היתה קודש ללימודים. ניצל כל יום חופש שהצליח לצבור ועשה שנתיים בלימודים בטכניון ואחרי כן בלימודי משפטים בארץ ובאוניברסיטה הצרפ תית בבירות, עד שהוסמך למשפטים ולכלכלה בירושלים (1948).

כאשר עבר לעבודה ב"התאחדות האכרים" כסוף שנות השלושים, נפתח לפניו כר פעולה נרחב ביותר. יחד עם חיים אריאב ז"ל, הניח יסודות לחבר המועצות המקומיות, אשר קדם למרכז השלטון המקומי ואשר פעל לגיבושם למימשל מוניציפאלי במיוחד ביישובים הקטנים. היה בכך משום יצירת יש מאין. השקיע כל מרצו וכשרונותיו בארגון ובהדרכה מינהלית, בדאגה לענייני אספקה, במניעת קיפוח הרשויות הקטנות, בקביעת תקני עובדים ברשויות בהיקף ארצי, בגיבוש חוקי עבודה, בטיפול בענייני עובדים וכו' בחבר המועצות המקומיות ובמרכז השלטין המקומי. תמיד היה המשענת האיתנה לחלש, המדריך, המכוון והמפייס.

בימי חירום טיפל בענייני אספקה לירושלים הנצורה. לקח חלק רב בשמירה על רזרבות דלק ומים בקנה מידה ארצי וחלוקתו הצודקת בארץ כולה. טיפל בענייני האספקה והקיצוב לרשויות הקטנות, שלא היו להן מנגנונים משלהן. ממניחי היסוד לקשרים הבין-לאומיים של השלטון המקומי וכו'.

לרגל מצב בריאותו שנתערער בשנת 1961 נאלץ לעזוב את תפקיד מזכיר המרכז ולהתרכז בייעוץ משפטים וב ענייני עבודה בלבד. אולם גם לאחר מכן לא נעשה דבר ברשויות המקומיות בלי לשאול בעצתו ובלי להסתמך על בקיאותו הרבה בהלכה ובמעש בכל שטחי הפעולה המוניציפלית. הוכר כמשפטן הדורש משפט צדק ושיקוליו ללא פניות, הרואה לפניו רק את העניין הכולל של טיפוח הרשויות המקומיות, גיבושו וחיזוקו. ומגישתו זו לא סטה, גם כאשר ידע לא פעם, כי ישלם מחיר יקר על כך.

בשטח התחיקה המוניציפאלית היה נחשב לאחד המומחים המעמקים ביותר ומחקריו משמשים כעין מורה נבוכים למשפטנים רבים בשטח זה.

עשה לגיבוש דפוסים אחידים לחוקי העזר ברשויות. פירסם מאמרים ומחקרים רבים בשאלות תחוקה וליקוטים של פסקי דין של בית המשפט העליון בענייני שלטון מקומי.

תרם תרומה נכבדה לגיבוש חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ערך את בטאון השלטון המקומי וכו'.

עם כל פעולותיו המסועפות, נשאר בצל, צנוע היה, חדור ענווה טבעית ובורח מן הכבוד. הפירסומת היתה מיותרת אצלו.

היה אישיות רב-צדדית, איש ציבור מסור ונאמן ואיש החברות הטובה, אשר תמיד היה מוכן להושיט יד עוזרת לזולת, לעזור בצנעה ובהסתר, בלי שירגישו בעזרתו, את כל זה ירש מאבי סבו רבי שמואל מוני-זילברמן, שהיה גדול בתורה, עסקן ציבורי מסור, צנוע, ניהל את ''הוועד הכללי", המוסד הראשי הראשון לפני מאה שנה בירושלים.

נפטר ביום י"ז אדר, תשכ"ג (13.3.63) בתל-אביב, והובא לקבורה בקרית שאול.

בנותיו: רונה אשת יוסף רבינוביץ (מורה למטימטיקה), עדית.

שאול בן-הלל (גריזל)

נולד בבוברויסק, פלך מינסק, (רוסיה הלבנה), ט"ו אדר, תרנ"ח (מרס, 1898).

לאביו הלל בן אברהם גריזל מגלוסק (רוסיה הלבנה) ולאמו לאה בת אברהם נחום סאוולוולף , אושנן.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4284). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4284