Volume 14

Page 4481

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ניות לזו של התיאוקרטיה במקרא. לספר הקדמה מאת הפרופסור דויד דאובא מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה.

בשנת 1954 נתמנה שופט - בבית משפט השלום בתל-אביב.

בתו: רבקה .

רפאל ממן

נולד בצפת, כ"ה סיון תרס"ד (8.6.1904).

לאביו מרדכי ממן (נכד לשני סביו שהיו אחים ושימשו בזה אחר זה כאבות בית דין בצפת) ולאמו שרה בת מרדכי ממן .

קבל חינוך מסורתי וכללי.

כל השנים חבר ההגנה.

בשנת 1921 עם פתיחת בית הדאר העברי הראשון במושבה ראש פנה נתקבל לעבוד כפקיד. משם עבר לצפת בתפקיד סגן מנהל. בתקופת כהונתו זו, ארעו המאורעות בשנת 1929 בארץ. ביום השחיטה המרה בצפת הצליח להציל כ-20 יהודים שנמצאו בבית הדאר בזה שסגר את הדלתות בזמן ההתקפה בפני הפורעים, על אף התנגדותו הנמרצת של מנהל הדאר הנוצרי דאז, שדרש בכל תוקף להוציאם מפחד שמא יבולע גם לו בגללם.

בשנת 1924 נשא לאשה את חיה בת אריה שפינר. בשנת 1930 הועבר כמנהל הדאר במושבה זכרוןיעקב, בה הוא מכהן עד היום.

היה חבר ועד ההורים של ביה"ס וגן הילדים במשך 10 שנים רצופות במושבה. בשנים הקשות במובן כלכלי במושבה, היה צורך להשפיע ולשכנע הורים שיש צורך ללמד ילדים וגם לשלם שכר לימוד, דבר שלא קל היה לעשותו בימים ההם.

היה יו"ר ועדת התרבות וארגן מופעים תרבותיים במושבה. ערך מסיבות עונג שבת, הגדיל את הספריה הצבורית ומגביות למיניהן, בהן יצאו לו מוניטין בהצלחה פעל לטובת מגבית יהודי רוסיה הרעבים, מגבית ההתגיסות וההצלה, כופר הישוב, מגן דוד אדום, חנוך עוורים בירושלים, שי לחייל ועוד.

בשנים האחרונות יזם בניית בית כנסת לעדה הספרדית שבנינו עלה כ-50.000 ל"י רובו ככולו מתרומות תושבי המושבה ללא הבדל עדה שתרמו בעין יפה. כדרכו מימים ימימה ממשיך הוא לנהל את כל הענינים הקשורים בביהכ"נ והוא גם החזן של בית התפילה.

נשיא לשכת בני-ברית "אדולף קראוס" בזכרוןיעקב.

יו"ר ועד למען החייל בזכרון יעקב.

צאצאיו: רבקה אשת ידידיה בלום, חנה אשת יוסף גראף, אבא ממן, רות אשת יהודה מור, אריה.

שלמה נקדימון (קאמינקר)

נולד בחיפה,, י' באב תרצ"ו (29.7.36).

לאביו יצחק אשר קאמינקר (ראה כרך שביעי, עמוד 2809) ולאמו שושנה בת שלמה אלטמן-אוקס .

קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

עתונאי.

כתב בכיר של עתון "חרות" לעניני ציבור ומפלגות.

חבר ועד לשכת "זאב ז'בוטינסקי", בני-ברית בתל-אביב.

שימש שליח העתון בארצות הברית.

מנחם כהני

נולד בקרקוב (פולין) בשנת תרנ"ח (7.11.1898).

לאביו יוסף כהני (משפחה ידועה של חסידים ורבנים בפודהייצה, במזרח גליציה) ולאמו רבקה (רגינה) בת מרקוס פרבר-הרשפלט .

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבית ספר יסודי ותיכוני בקרקוב ובצרנוביץ (בוקובינה), אוניברסיטה בקרקוב. בשנת 1922 קיבל דיפלומה של דוקטור למשפטים, המשיך ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4481). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4481