Volume 14

Page 4495

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בספטמבר 1939 יסד ועדה בשם : CHARITIES CONCERTS COMMITTEE במטרה לעזור לאומנים שונים שנשארו בלי עבודה בפרוץ מלחמת העולם השניה.

בשנת 27.1.1940 נשא לאשה את רות אופנהיימר. במאי 1940 עבר לארצות הברית והתישב בניויורק.

היה חבר הגזברות והועד הפועל של קרן התרבות אמריקה-ישראל מיסודה של נורמן באמריקה. כיום, חבר הועד הפועל שלו.

היה נשיא האגודה של הידידים האמריקאים של האקדמיה למוסיקה בירושלים וחבר הועד של התזמורת הסימפונית של ישראל בניו-יורק. לפני זה היה לפי בקשת ברוניסלב הוברמן , מיסד התזמורת, לאיש יחסי הצבור של התזמורת באנגליה.

בשנות 1949-56 היה חבר בסניף מנהטן בניויורק, בועדת המנהלים של הידידים האמריקאים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ויו"ר הועדה המיוחדת של מתנות.

במשך כמה שנים היה חבר פעיל בועד הפועל של ההסתדרות העברית באמריקה.

משתתף בתור סגן נשיא בתכנית של אגודה האמריקאית-האירופאית של "אורט". לפני זה היה אחד הפעילים ב"אורט" באנגליה.

מיסד בית הכנסת "בית-אל" בצפון ווסטשסטר ונשיאו (1957-60).

נאמן ויו"ר החברה "השכלה למבוגר".

ב-1950 היה יו"ר המגבית המאוחדת של צפון ווסטשסטר והיה פעיל בהפצת אגרות הבונדס.

חבר מועצת המנהלים של הועדה האמריקאית לספורט בישראל (משנת 1963).

צאצאיו: דניאל, מירון.

שמואל בן-צבי (פפיר)

נולד בקרמנצוג (רוסיה) בשנת תר"ע (20.12.1910).

לאביו צבי פפיר ולאמו בתיה בת ישעיהו כץ. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, וכללי בגמנסיה בקרמנצ'וג ובבית הספר הריאלי בחיפה.

ב-22.2.1922 עלה לארץ בגיל 12.

המשיך ללמוד בבית הספר הריאלי בחיפה.

היה פקיד בממשלת המנדט.

עסק בעמילות מכס.

בשנות 1929-34 היה מזכיר אגודת מכבי חיפה.

היה בין מארגני המכביות הראשונות בחיפה.

בשנת 1934 נשא לאשה את יהודית בת שרה ולוי יצחק מדורסקי מראשוני חדרה (ראה כרד ב', עמוד 922).

היה מזכיר הנהלת עירית חיפה (1950-51).

היה מרכז חגיגות יום העצמאות של עירית חיפה בשנים (1950-51) שקיבלו מקום ראשון בין אירועי העיריות בתקופה הנ"ל.

חבר ההגנה בחיפה.

בשנת 1938 נשלח מטעם המוסדות לשרת במפקדת גנרל מונטגומרי בחיפה. שירת בדרג קצין בצבא הבריטי עד 1946. גייס את פלוגת המכבי בצבא הבריטי.

עם פרוץ מלחמת השחרור נתמנה לקצין העיר חיפה (1948-50).

מזכיר כבוד אגודת ישראל-אמריקה (אגודה לקשרי ידידות), נשיא לשעבר ומייסד של לשכות בונים חפשיים וחבר הועד הפועל של מיסדר הבונים החופשיים וחבר במיסדר בני-ברית.

משנת 1955 מזכיר חברת שיכון עובדים בע"מ.

צאצאיו: עדנה אשת קלמן ארידור, שמשון .

יצחק פופובסקי

נולד בקירובוגרד (רוסיה) בתמוז תר"ן (1890).

לאביו ניסן פופובסקי שעלה לארץ ב-1912 והיה מבוני העיר תל-אביב (ראה כרך שני, עמוד 677) ולאמו רבקה בת אברהם סטרימובסקי. קבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בארגוני פועלי ציון בעירו.

בשנת 1912 עלה לארץ.

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, התעתמן ולא עזב את הארץ. יחד עם דוד תדהר, משה דנין, אברהם וואלאך ועוד היה ממיסדי בית הלחם ומטבח העם לעזרת מחוסרי אמצעים ביפו. התנדב במסירות לחלק לחם לנצרכים.

נשא לאשה את זהבה בת אברהם שלום פלדמן .

נפטר בתל-אביב, ה' טבת תשכ"ג (1.1.1963).

בנותיו: רבקה אשת בנימין רבינוביץ - תאומים, פנינה אשת אברהם בור, שולמית אשת וילי פוקס.

משה אלחנטי

נולד בירושלים, ו' סיון תרע"ד (31.5.1914).

לאביו חיים ולאמו שרה בת זכריה ששון. קיבל חינוך מסורתי, עברי וכללי ב"דורש ציון"

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4495). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4495