Volume 19

Page 5645

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1942 עבר ללשכת העבודה.

בשנת 1946 ניהל את המחלקה לעדות המזרח בהסתדרות העובדים הכללית.

שנים אחדות עבד במשרד הבטחון.

שימש שנים רבות כמנהל המחלקה לתרבות וקליטה במועצת פועלי ירושלים. הוא חבר בה זה יותר מעשרים שנה.

שנים אחדות כיהן כחבר הוועדה הארצית של הנוטרים.

תקופה מסויימת כיהן כיו"ר ועד העדה הספרדית בירושלים.

כיהן כנשיא התאחדות עולי פרס בישראל.

נשא לאשה את חנה בת אהרן זר (נפטרה בירושלים, ג' סיון תשכ"ז (11.6.1967).

בין השנים 1955-65 כיהן כחבר עיריית ירושלים והנהלת העיריה.

פירסם חוברת על השירה הפרסית שתורגמה לעברית.

ערך תוכניות בפרסית ב"קול ישראל".

היה פעיל בהגנה.

בצה"ל נפצע בקרבות מלחמת השחרור בירושלים.

כיהן כחבר כנסת מאז הכנסת הרביעית מטעם "אחדות העבודה" ומילא תפקידים ברוח ועדות הכנסת.

בחמש השנים האחרונות הוא חבר בגופים הפוליטיים המכריעים בישראל, במזכירות מרכז מפלגת "העבודה".

ביום 18.11.66 נבחר כסגן יו"ר הכנסת מטעם מפלגת "העבודה".

אירגן מתיישבים בכפרי: עזריה, ירדנה.

הקמת התאחדות עולי אירן (פרס) בישראל ויו"ר שלה.

חבר הוועד הארצי של הנוטרים.

בכנסת האחרונה נבחר לסגן יושב-ראש הכנסת מטעם "אחדות העבודה".

צאצאיו: דליה אשת יצחק וייס ; עופרה אשת ירמיהו ליבוביץ; הלה; דוד; גדעון.

יצחק שפירא

נולד בצרובוביץ (פולין) ט"ז אלול תרס"ז (26.8.1907).

לאביו אברהם יעקב שפירא ולאמו אסתר בת נתן דוד רבינוביץ .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת תרפ"ב (1922) עלה לארץ.

בוגר בית המדרש למורים בירושלים. למד באוניברסיטה בלונדון וקיבל תואר M.A..

בשנים 1933-36 נשיא איגוד הסטודנטים העברים ומזכיר הכבוד של "תרבות" באנגליה.

בשנת 1935 נשא לאשה את בטי בת אברהם רוזנברג. בשנים 1938-44 מנהל בית הספר בקרית מוצקין, מפרץ חיפה.

בשנים 1945-54 סגן המנהל של בית-הספר הריאלי בחיפה.

משנת 1955 מנהל בית הספר הריאלי, חיפה.

כתב מאמרים רבים בכתבי-עת פדגוגיים ובעתונים יומיים.

פירסם ספרים: "דברי ימי העמים בעת החדישה" ; "שוויון הזכויות של היהודים באנגליה".

כל השנים היה חבר ההגנה בחיפה.

בתו: שילה שפירא .

שלמה חיים בורשטיין

נולד בקולוניה יאקבלבה (מושב) במחוז גרודנה (רוסיה) בי"א אלול תר"מ (1880).

לאביו ראובן הכהן ולאמו אסתר-לאה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בדרוהיצ'ין, במחוז גרודנה, בקרבת המושב שנולד בו. בכוחות עצמו למד הנהלת חשבונות והשפה הרוסית.

היה מורה בגיל צעיר.

נשא לאשה את שרה בת ישעיהו ושפרה-לאה

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5645). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5645