Volume 8

Page 3046

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמאי קובריבסקי

נולד בוולקוביסק (רוסיה) בשנת תר"מ (1880).

לאביו נפתלי ולאמו מרים בת הרב גרינברג מגרודנאפערשטאט.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

בסלונים היה בעל בית מסחר לבגדי הלבשה.

היה חבר פעיל בתנועת חובבי-ציון.

ב-19 לינואר 1908 נשא לאשה את רחל בת יוסף סלוצקי. משנת 1914 קבלן להלבשה - לצבא.

בשנת 1922 עבר לפולין - לביאליסטוק עסק שם בתעשיה.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עסק בתעשית חומרי בנין. ואח"כ סוכן בחברת הביטוח "ריוניונה אדריאטיקה די-סיקורטה".

היה פעיל בהסתדרות הציונים הכלליים. היה פעיל בבני-ברית.

נשיא (1935-36) ומיסד (16.5.33) לשכת הבנאים החפשים "הכוכב", בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, ז' שבט תש"ג (13.1.1943).

צאצאיו: מרדכי בן-ארצי, אלוף אפרים בן-ארצי, דבורה אשת יצחק זיו-אב (ראה כרך ב', עמוד 741), יונה אשת יונה אושפיז.

אהרן נתנאל (אהרונוב)

נולד בקזן, בשנת תרס"ב (2.7.1902).

לאביו צבי אהרונוב ולאמו חנה. קבל חנוך מסורתי, פוליטכניון ברוסיה.

היה יו''ר אגורת נוער "קדימה" בקזן.

בשנת 1921 עלה לארץ.

היה חבר מכבי חשמונאים ירושלים. יו''ר מכבי ירושלים במשך עשר שנים.

נשא לאשה את רבקה בת דוד איזמוזיק (ראה כרך ב', עמוד 627).

היה חבר הועדה הישובית לפני הקמת המדינה, היה חבר מרכז ההתגיסות בימי המלחמה העולמית השניה.

מנהל כללי של החברה הא''י המרכזית למסחר והשקעות בע''מ, יו''ר מועצת המנהלים של ג'נרל טייר בע"מ.

יו''ר ההסתדרות העולמית "מכבי''.

כתב על בעיות הנוער ועל נושאים כלכליים.

בניו: גדעון (חבר קבוץ חצרים),עזי (חבר קבוץ שדה-בקר).

תיאודור לויטה

נולד בשנת תרע"ט (27.6.1919) בוארשה שבפולין. לאביו ליאון לויטה (מגדולי העסקנות והעסקים ביהדות פולין) ולאמו ד"ר שרה בת שמואל קרינסקי, גמר גימנסיה בוארשה ובשנות 1940-1937 למד כלכלה באוניברסיטאות אדינבורג ולונדון.

עלה ארצה ב-1940. במשך הזמן התחיל מפרסם כתבות בעתוני חוץ והנו כיום כתבם של עתונים בריטיים בישראל (ביניהם של "ניוס כרוניקל" הלונדוני).

מ-1949 ואילך חבר "מעריב" וכתבו לעניני תחבורה

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3046). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3046