Volume 3

Page 1163

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ונתמנה פריבט-דוצנט למתמטיקה באוניברסיטה של ג'נבה (1925-1924). באפריל 1925, עם פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים, הוזמן ע"י הפרופ. חיים וייצמן והפרופ. לנדאו ליסד את המכון למתמטיקה. טפל בהקמת הבנין (בית ווטנברג) וארגן את ספרית המכון, שהיא אחת המצוינות בעולם ועזרה הרבה לקדום המחקר המתמטי בארץ. הוא ממשיך את עבודתו כמרצה למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בדאגתו המתמדת לפתוח המתמטיקה בא"י יסד את ה"חוג למתמטיקה" בתל אביב. בחוג הזה כמו במכון בירושלים מקבלים תלמידיו הדרכה ועדוד ללימוד ולמחקר. רבים מהם הגיעו להישגים מדעיים חשובים.

חבר באגודות המתמטיות של צרפת, אמריקה, לונדון ופלרמו (איטליה) השתתף כציר מטעם האוניברסיטה העברית בקונגרסים הבין לאומיים למתמסיקה בבולוניה (איטליה) בשנת 1928, בציריך (1932) ובאוסלו שבנורבגיה (1936) .ב-1947 נתכבד מטעם הממשלה הצרפתית בתואר הכבוד "קצין-אקדמיה".

פרסם מאמרים בעתונות המקצועית במתמטיקה והוציא לאור ספרים במסגרת "הספריה המתמטית" שיסד בשנת תרפ"ז. ידוע גם כחובב אמנות וביחוד כמגדל ורדים. הכניס לארץ מאות זנים חדשים ובשנת 1938 יצר את הזן המקורי הראשון בא"י. הזן נודע בחוגי הגננים ונושא את שם בתו "ישראלה אמירה" .

אתו בכתובים ספר חשוב ב"תורת הפונקציות" המהוה כרך א' של "ספר האנליסה המתמטית".

שמואל שקולניק

בן אפרים (מ-11 מהתישבים הראשונים בעקרון), נולד ברוזני, פלך גרודנה, בשנת תרכ"א (1861). קבל חנוך מסורתי.

בשנת תרמ"ה עלה ארצה והתישב כאכר במושבה עקרון.

היה חבר הועד, עסקן גמ"ח, גבאי בית הכנסת. התמסר למשקו בפלחה ובפיתוח המחלבה.

נפטר בעקרון, כ"ה אלול תש"ז (10.9.47) צאצאיו: נח, שלמה, משה, גיטה אשת חיים דב גליק.

נכדו, עמירם שקולניק חבר קבוץ בית הערבה.

דוד נחום לבני (ויסבורד)

נולד בוילנה בשנת תר"ל לאביו יצחק (תלמידחכם, בעל מדות שהצטיין בישרו ונקרא בשם איצעלע די ערליכע דעה").

ולאמו צ'רנה (עלתה לא"י אחרי מות בעלה).

את חנוכו. קבל ב"חדר" ואח"כ כשגדל למד גפ"ת ב"ישיבות" שונות בליטה.

נשא לאשה את הינדה מנוחה בת ישראל לופרומה גאלעמבא מוורנו, פלך קובנה (שעלו לעת זקנתם לא"י, הוציא בירושלים ספר פרושי תורה בשם "דברי ישראל").

היה מזקני "חובבי ציון" עוד מנעוריו, וכשהו פיעה הציונות המדינית הצטרף אליה, והיה אחד מפעילי הציונים בוילנה. וציר לכמה קונגרסים ציוניים, היה בעל בית חרושת לתעשית גרבים בוילנה

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1163). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1163