Volume 12

Page 3955

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה אח בלשכת הבנאים החפשים ''ברקאי" בתלאביב, משנת 1948.

נפטר בתל-אביב, ט''ו בטבת תשט"ז (30.12.55).

צאצאיו (מאשתו הראשונה: אורה (אדריכלית השתלמה בטכניון בחיפה ובקאן שבצרפת); עדנה (עורכת-דין - סיימה את חוק לימודיה באוניברסיטה העברית בירושלים).

אלמנתו, צילה כהן , רופאת שיניים (בתו של ר' אברהם אהרון אייזנברג , שו"ב ראשי בפינסק), ייסדה על-שמו של בעלה המנוח ספריה מקצועית, בבית-הספר למשפט ולכלכלה בתל-אביב, ואף דואגת להרחבתה של ספריה זו.

פרופ' ד"ר אהרן בז'זינסקי

נולד בלודז (פולין) בשנת תר"ע (8.7.1910).

לאביו אברהם יהודה בז'זינסקי (סופר ועסקן צבורי ידוע. ראה כרך ג', עמוד 1330) ולאמו רבקה בת משה אריה אלנברג. קיבל חינוך מסורתי. בוגר בית ספר תיכון עברי בלורז. אוניברסיטאות: סורבון (פריס) 1936 M.D.

בשנות 1952-53 השתלמות בארה"ב.

בשנת 1936 עלה לארץ.

רופא למחלות נשים ולידה.

פרופ' ד"ר מנהל מחלקת הנשים והיולדות בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה" בירושלים.

בשנת 1950 נשא לאשת את רחל בת נסים לוי. חבר באיגוד בינלאומי של הגיניקולוגיה, באיגוד בינלאומי לפריה ורביה ובאיגוד בינלאומי של החירורגים.

בשנת 1956 השתתף במשלחת רפואית לאי-מאוריציוס, וב-1946 במשלחת רפואית לאי-קפריסין.

כן השתתף בכינוסים מדעיים בארצות הברית, אנגליה, איטליה, אוסטריה וצרפת.

עיקר כתביו כ-100 חיבורים מדעיים על מחלות נשים ועל מילדות ועל נושאים רפואיים מדעיים כלליים.

בניו: אמנון (1951), רפאל (1955).

יהודה כהן

נולד א' תשרי תר"ס (24.9.1899) בצ'רקאסי שבאוקראינה.

לאביו שמואל יונה הכהן (מפעילי חיבת ציון ומחלוצי החינוך העברי החדיש בגולה), ולאמו חיה בת הרב פנחס קיטיגורודסקי (ממוצא רבנים ואדמו"רים, - על פרטי פעלו ויחוסו ראה בערך אחיו אליעזר, בכרך י"א עמוד 3772).

בילדותו יצא עם המשפחה לטרנופול שבמזרחגליציה. למד בבית-הספר העברי שיסד אביו, אח"כ בישיבה שיסדו וניהלו אחי אמו, ובאופן פרטי השתלם בהשכלה תיכונית כללית. עסק בהוראה עברית ובפעולה למען הציונות והקרנות, בהתאחדות הפועל הצעיר והיה חבר מרכז החלוץ.

עלה לארץ בראשית 6.1.1922.

באותה שנה נשא לאשה את חוה בת יוסף דוד ברסלר (פעילה בארגוני נשים לסעד ולפעילות צבורית ולאומית : ארגון אמהות עובדות, ועד הקהק"ל, ועדי ההורים של בתי ספר, ועוד ועוד).

התחיל לעבוד כפועל חקלאי בפתח-תקוה, המשיך בסלילת כבישים ובבנין (עבד גם בבניית ביתו של ביאליק), ולאחר שנים רבות הוכרח מטעמי בריאות לעבור לעבודה משרדית והגיע לתפקיד מנהל מחלקה בהלואה וחסכון יפו-ת"א.

הטה שכם לעבודה צבורית למען המפלגה (מפא"י), ההסתדרות וקופת חולים ובמשך הזמן נבחר גם לתפקידים ולשותפות בנשיאה באחריות בתור ציר לועידות וחבר למועצות של הגופים הללו, חבר הועד המפקח וחבר ועדת הערעורים של קופת חולים. חבר הועד הפועל ומשפט החברים במועצת פועלי ת"א-יפו, חבר מועצת מחוז ת"א של מפא"י ומזכיר הסניף שלה לצפון ת"א, מזכיר שכונת הפועלים אז"ר בת"א ; וכן נבחר ופעיל בתפקידים ישוביים וצבוריים כלליים בתור חבר הנהלת הועד הארצי של הקהק"ל, שופט ביה"ד לשכר דירה, שופט עירוני בת"א-יפו, חבר אספת הנבחרים הרביעית, מפקד בהגנה ובמשמר האזרחי, והיה חבר הועד המרכזי של ועדי ההורים לבתי-ספר עממיים ותיכונים בת"א. כתב מזמן לזמן ב"דבר" וב"הפועל

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3955). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3955