Volume 8

Page 3047

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לתיירות (בחתימת ת. ירקוני) וקשר עם הדיפלומטים הזרים בישראל. יצא פעמים רבות לחו"ל בשליחויות מיוחדות מטעם "מעריב".

אשתו: אלכסנדרה בת שלמה בוראקינסקי. בנו: אריאל.

יוסף לפיד (לאמפל)

נולד י''ז טבת תרצ"ב (27.12.1931) בנובי-סאד שבצפון יוגוסלביה (חבל וויוודינה שהיה שייך לפנים להונגריה).

לאביו ד"ר מאיר (בלה) לאמפל (שהיה מזכירה הראשון של ההסתדרות הציונית בחבל וויוודינה, סופר ועתונאי) ולאמו קתרינה בת אדולף בירמן. אחרי מלחמת העולם השנית למד בגימנסיה היהודית של קהלת בודאפשט, בה קיבל ראשית ידיעות ביהדות ובשפה העברית.

הגיע לארץ בדצמבר 1948, ביום מלאות לו 17 שנה, בו ביום התנדב לשרות בצה"ל.

אחרי שחרורו עמד בבחינת-בגרות ישראלית ולמד משפטים בבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב.

עבד שנים אחדות במערכת העתון "אוי קלט" (בהונגרית), ומ-1955 ואילך במערכת "מעריב", בה שימש גם מזכירו האישי של העורך ד"ר עזריאל קרליבך ז"ל.

שמואל שגב (סבאג)

נולד ב' אייר תרפ"ו (16.4.1926) בטבריה.

לאביו משה סבאג ולאמו רבקה בת הרב שמואל בן קיקי, שהיה ראב"ד בקהלת טבריה.

למד בבית-הספר התיכון מונטיפיורי בתל-אביב וכלכלה בבית-הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל-אביב.

שירת בהגנה ואח"כ בצה"ל בדרגת סרן ונפצע במלחמת העצמאות. אח"כ שירת בחיל המודיעין וביחידת הקשר לעתונות. שימש כתב "במחנה" לענינים ערביים.

חיבר מחקרים ותרגם מסמכים וספרים של האויב על מלחמת העצמאות. מהם יצאו עד עתה בהוצאת "מערכות" ; "בעיני אויב'' (1954), "מאחורי הפרגוד" (1955), ב-1952 נשא לאשה את מרים בת זיגפריד רוזנטל. ממונה במערכת "מעריב'' על המדור לעניני ארצות ערב והמיעוטים בישראל.

תיאודור ורד (רוזנפלד)

נולד ו' חשון תרס"ה (15.10.1904) בזכרון יעקב.

לאביו אפרים (פקיד ביקב זכרון יעקב ועסקן צבורי; פרטים נוספים על מוצא המשפחה ראה בערך אהרן רוזנפלד, כרך ג' עמוד 1225) ולאמו דבורה-אהובה בת אריה ליב ניידרמן מבראילה (מראשוני זכרון יעקב).

למד בבית-הספר של המושבה, בבית הספר התיכון מיסודו של הברון די-מנשה שאלכסנדריה של מצרים, השלים את לימודיו בחיפה ואח"כ נכנס לעבודה בפירמה לעמילות, מסחר וספנות שיסד אהרן אחיו בחיפה, ובמשך 34 שנה ניהל את מחלקת הקומיסיון.

ב-1929 נשא לאשת את פנינה בת מרדכי בונשטיין מזכרון יעקב.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3047). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3047