Volume 19

Page 5646

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וינר, ועברו לגור בפינסק, והתפרנס שם בהתחלה מהוראה.

יותר מאוחר החל לעבור בבנק "יוזובסקי-דונסקוי" כמנהל חשבונות.

היה ציוני פעיל מאד וחייו היו מלאים ומעניינים. בין תלמידיו היו גם כאלה שאח"כ נתפרסמו כמנהיגים ציוניים.

אהב מאוד את ארץ-ישראל.

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914) נאלץ לעזוב יחד עם בני משפחתו את פינסק, היות והבנק בו עבד נאלץ לעבור עם הפקידים לייקאטרינוסלאב.

בשנת 1921 חזרה המשפחה לפינסק, שהיתה אז בשלטון הפולנים.

במשך 7 השנים שעבד בבנק עלה לדרגת מנהל חשבונות ראשי ומנהל מחלקה.

קשר קשרים בפעולה הציונית. הבית היה מקום למפגש חברים וגם להצלת אנשים בימי פרעות והחלפת השלטונות, שהתחלפו 13 פעם (לבנים, אדומים, ירוקים וכל מיני שודדים). היות ובעל הבית היה נוצרי ליברלי, היו מסתתרים יהודים. 16 איש היו ישנים על הרצפה (חוץ ממשפחת בעל הבית) בדירה של שלושה חדרים. באותו זמן היה מסוגל ללמוד בקורס צרפתית, לחבר מאמרים ולהיות רעב ללחם. הבנק נסגר אחרי שנת 1917.

בשנת 1922 עבד בבנק היהודי היחיד בפינסק למלאכה. בסוף השנה התחילה האינפלאציה של המרק הפולני, נסגר הבנק בלי הון (קפיטל) ואיבד את כספי היסוד.

הודות לו, שבזמן שבארצות הברית ובעולם כולו היתה בעיצומה האינפלאציה של הדולר, ואז העביר את כל כספי הבנק לפרנקים שווייצריים ובזה הציל את הבנק מפשיטת רגל.

באותו זמן רבצה עליו האחריות על הגימנסיה העברית, היות והקונצסיה לרשיון היה על שמו. והמשטרה מיררה את חייו כאחראי על המוסד, בכל מקרה הקטן ביותר. היו באים אליו ומטילים עליו קנסות ובאיומי מאסר. וגם ישב זמן מה במאסר.

היה כשרוני באופן לא רגיל: בכתיבה, בציור, במוזיקה. בלמדנות עמוקה של התורה והתנ"ך, רש"י ארמית, בספרות עברית ולועזית, החשבון והנהלת כספים.

כתב שירים וחיבר מנגינות, ניגן בכינור ושר (אירגן גם מקהלת ילדים).

היה מרצה באולם הגמנסיה הרצאות על הארץ.

כתב מאמרים בעתונים: "הזמן", "השילוח" ועוד - בעברית ואידיש.

התעניין מאוד ברפואה וספריו של הרמב"ם לא ירדו משולחנו.

נפטר באטבוצק (רוסיה) ערב ר"ח סיון תרצ"א (17.5.1931).

צאצאיו: מרים ז"ל ; אסתר ; ישעיהו ז"ל ; רוזה אשת אברהם פינקלשטיין; אלתר אליהו ז"ל; מרים אשת מיכאל גלזר.

אשר אזר (רוט)

נולד בסטו-מרה (רומניה) כ"ז אדר ב' תרפ"א (6.4.1921).

לאביו חיים רוט ולאמו רבקה בת שמואל שינפלר. קיבל חינוך מסורתי ותיכון.

בשנת 1938 עלה לארץ.

היה ממייסדיו וחבר קיבוץ "ניצנים".

היה מזכיר המושבה המקומית יקנעם.

כל השנים חבר ההגנה.

בשנת 1945 נשא לאשה את חוה בת זלמן שורץ .

נבחר בשנת 1965 לסגן ראש עיריית אילת.

מיום 13.8.1967 ראש עיריית אילת (שוכנת על חוף ים-סוף, במפרץ אילת (עקבה). נוסדה בשנת 1949 (שוחררה ביום י"א אדר תש"ט (13.3.49) ע"י חטיבות גולני, פלמ"ח והנגב של צה"ל, במטרה להפכה לעיר קיט, נופש ותיירות. כיום מונה העיר כ15,000 תושבים).

בניו: יהודה, גדעון .

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5646). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5646