Volume 19

Page 5644

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב"מערכה" מפברואר 1970 (מספר 106) פירסם מאמר "מבצע לחיסול הדלות" (שנים רבות הוא דוחק בראשי המדינה לחסל את משכנות העוני. זמן רב הוא מבקש לבצע תוכנית כוללת לפתרון בעיית כאובה זו. לבקשתו הוא מגולל את תוכניתו בפני הקוראים.

בנו: אליהו תמיר (רעייתו לאה לבית אטס , אחות של רחל אטס) .

נכדותיו: מיכל, מירב.

פרופ' דוד דירינגר

נולד בטלומץ (גליציה המזרחית), י"ט סיון תר"ס (16,6,1900).

לאביו יעקב דב דירינגר ולאמו מרים בת דב .

קיבל חינוך מסורתי וסיים בחו"ל את בית-הספר התיכון, תוך כדי נדודים בין וינה וגליציה בשנות המלחמה.

בילדותו התעניין בארכיאולוגיה, בבגרותו אהב היסטוריה וגם נטיה לבלשנות היתה לו. בסופו של דבר למד אח"כ בפלורנץ היסטוריה ואפיגראפיה שמית. הנושא השני לא היה מפותח, אך המרצים (ביניהם פרופ' קסוטו ) היו טובים והניעו אותו להעמיק בשטח זה.

היה פעיל ב"השומר הצעיר".

בשנת 1920 עלה לארץ בתור חלוץ.

עבד בסלילת כביש חיפה - ג'דה.

ממייסדי הקיבוץ "שומריה". נפגש שם עם אהרן דוד גורדון (ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 413) ושוחחו שעות ארוכות, עד שאבי דת העבודה שיכנע אותו להיות לצמחוני. אך צמחוניותו לא הועילה לו ברגעים קשים. הוא עבר ל"תל-חי" ושם חלה במלריה. כיוון שנחלש, החליט לנסוע לזמן מה לחוץ לארץ כדי להחליף אוויר.

עלה על אניה וביקש לנסוע לשוויץ, שם רצה ללמוד רפואה צמחונית. פגש באניה סטודנט יהודי שלמד גיאולוגיה באיטליה, והוא השפיע עליו לרדת באיטליה, כשהוא משבח את האוניברסיטה של פלורנץ.

זנח את הרפואה הצמחונית ולמד בלורנץ.

בשנת 1927 נשא לאשה את הלנה בת רפאל צקיגי.

אחרי סיימו את האוניברסיטה הרצה בה בנושא האפיגראפיה השמית והכין את עבודת הדוקטורט שלו, שהופיע בספר בשנת 1934 בשם: Le Ischizioni Autics cleraice Palestinien )Universita di Firenze(ספר אשר פורסם באיטלקית ואשר היה ראשון מסוגו בעולם, ועל פיו מלמדים את הנושא עד היום. בעבודות המחקר שלו נעזר במכון האפיפיורי שברומא.

חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה נסע לאנגליה, שם עסק במחקר במשך 10 שנים ואח"כ עבר לאוניברסיטת קמברידג' והורה שם עשרים שנה.

היה ציר של האוניברסיטה בקמברידג' לקונגרסים למדע היהדות.

בשנת 1958 יסד בין כתלי האוניברסיטה של קמברידג' מוזיאון-כתב. בו מתוארת התפתחותו של הכתב באזורים שונים בעולם.

זמן מה אח"כ ביקרו אצלו בקמברידג' פרופסור ברגמן ומנהל "מוזיאון הארץ" וביקשוהו להעביר את המוזיאון שלו לתל-אביב.

בשנת 1965 העביר לת"א לרחוב ביאליק, את כל הציוד.

כעבור שלוש שנים חזר לארץ, סידר את המוזיאון ברחוב ביאליק בתל-אביב ונתמנה בתור מנהל. הוא מקווה שהמוסד שלו יתפוס מקום נכבד בין המוזיאונים.

מקיים סמינריון באוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן.

עד היום פירסם 15 ספרים, את ה-16 במספר יוציא באנגליה, היות ושם באים אליו המו"לים וכאן בארץ אין הם באים.

מקדיש חייו לחקר תולדות הא"ב והגיע למסקנה כי היא יצירה עברית מקורית.

בתו: קדמה .

מרדכי זר

נולד במשהד (פרס) בשנת תרע"ד (1914).

לאביו שמחה זר ולאמו אסתר בת רחמים רחמני .

קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם בבית ספר תיכון במשהד (פרס).

היה ממייסדי המחתרת החלוצית בעיראק, ומראשי העלייה של יהודי עיראק בשנים 1949-50, במיוחד בגבול עיראק-פרס.

עלה לארץ בשנת 1935.

עבד בבניין ובכבישים שנים אחדות.

שירת כנוטר.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5644). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5644