Volume 14

Page 4467

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב חיים עוזר ינובסקי (מצאצאי הגאון "חמודי דניאל" זצ"ל מהורודנא, וקרובת הגאון ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל מוילנא).

מחבר ספרים בהלכה, וקבלה לומד ומלמד, ועונה לשאלות הלכתיות בכתב ובע"פ.

ספריו: "זה השולחן" (שני חלקים על שולחן ערוך, חלק א' תשי"ח וחלק ב' תשכ"ב); "מחשבת בצלאל על קבלה" (תשכ"ה) "מנוחה שלמה על הלכות שבת" (תשכ"ד).

מפרסם מאמרים תורניים בירחונים תורניים בארץ ובארה"ב.

צאצאיו: רות, דוד, רינה .

הרב שמואל שור

נולד בידיניץ (בסרביה) כ"ב ניסן תרע"ב (1912).

לאביו מנחם מנדל שור (נכד התבואות שור) ולאמו זלאטה בת נפתלי הרמן. קיבל חנוך מסורתי בישיבת קישינוב. גמר בי"ס תיכון וגמנסיה. כמה שנים למד בביהמ"ד של הרב הצדיק משטפנשטל זצ"ל. למד שם שו"ב ומילה והתמחה בבריתות בבית יולדות ביאסי (רומניה).

בשנת 1930 נשא לאשה את רחל בת הרה"צ חיים רבינזון זצ"ל (הושמדה ע"י הנאצים בטרנסניסטריה) ובשנת 1960 נשא בזיווג שני את חיה שרה בת דוד ליב קוזלובסקי .

בשנות 1944-47 עזר למשפחות רבות לעלות לא"י.

היה פעיל בציונות ועסקן צבורי ברומניה ובאיטליה. בשנת 1947 ארגן יחד עם ברוך דובדבני בתי ספר בעברית.

בשנת 1948 עלה לארץ.

עבד כמנהל חשבונות במטה הארצי של המשטרה במחלקת התשלומים בת"א.

היה פעיל ומזכיר סניף הפועל המזרחי בסלמה ת"א.

שו"ב ומוהל בגבעתים. מוהל קבוע בבית היולדות "הדסה" בת"א.

מגיד שעור בביהכנ"ס של האדמו"ר מסדיגורה בת"א.

היה פעיל במשמר האזרחי.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): יהודית, יוסף אהרן , אברהם מתתיהו וחיים ז"ל (הושמדו יחד עם אמם ע"י הנאצים בשנת 1942).

ישראל קרגמן

נולד בברדיצב (רוסיה) בשנת תרס"ו (1906).

לאביו צבי קרגמן ולאמו מלכה .

קבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בתנועת "החלוץ" ברוסיה ובקבוצת ההכשרה "המשמר" בקרים ושם נכלא.

בשנת 1925 גורש לאוסטקולום לתקופה של 4 שנים.

בשנת תרפ"ט (1929) עלה לארץ.

עבד כפועל בפתח-תקוה, מגדיאל וירושלים.

בשנת 1930 נשא לאשה את רבקה בת אריה גולץ .

בשנות 1938-56 עבד כפועל בבית החרושת "אתא" כטווה כותנה.

בשנת 1950 נשלח לארצות הברית לשם למוד שיטות עבודה בבית חרושת לטכסטיל.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4467). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4467