Volume 14

Page 4468

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1946 היה ציר מטעם מפא"י לקונגרס הציוני בבזל.

חבר כנסת מטעם מפא"י.

חבר ועדת הכספים של הכנסת ויו"ר ועדת המשנה הקבוע.

חבר המוסדות העליונים של הסתדרות העובדים הכללית ומפא"י.

יו"ר הנהלת הקואליציה בכנסת, ויו"ר הנהלת סיעת מפא"י בכנסת.

כל השנים היה חבר ההגנה בירושלים ובחיפה.

כתב מאמרים ב"דבר" וב"הפועל הצעיר".

צאצאיו: גורי, עדית .

יצחק מונין

נולד בצווינסק (לטביה), כ"א אב תרס"ג (1.8.1903).

לאביו שלמה חיים מונין (מצאצאי הרב הגאון מגרודנא) ולאמו נחמה דבורה בת הלל מגיראם .

קיבל חינוך מסורתי בישיבה עד תרע"ד (1914), בשנת 1914 עלה לארץ. הספיק ללמוד בבית ספר עזרה ביפו.

אחרי שפרצה מלחמת העולם הראשונה (1914) גורש יחד עם בני משפחתו ואחרים בתור נתינים זרים - רוסים - לאלכסנדריה שבמצרים, שם המשיך ללמוד בבית הספר התיכוני של ד"ר בוגרצוב .

בגמר המלחמה חזר לארץ. השתלם במדידות קרקעות והוסמך בתור מודד מוסמך.

היה מנהל מחנה מודדים של מחלקת המדידות ובקורת סידור קרקעות בא"י.

משנת 1925 עסק עסק במדידות המושבות: ראשון לציון, רחובות, פתח תקוה, חדרה (הסכסוך באדמת ארבאנפיט), נתניה והרצליה. המדידות נעשו עבור גואל הקרקעות יהושע חנקין (ראה כרך ב', עמוד 752).

בשנת 1928 נשא לאשה את רבקה בת ראובן שמואלי , מסג'רה.

בשנות 1939-45 התנדב לבריגדה היהודית ושימש בה רב-סמל גדודי.

מפקד - פקד בכיר בהג"א מהמתנדבים הראשונים, פעיל בועד למען החייל וחבר הועד של החיילים המשוחררים בא"י. כל השנים חבר פעיל בהגנה. בשנת 1920 היה חבר קבוצת קדם. היה מפקד בשרות העם. בשנת 1948 התגייס לצה"ל.

במלחמת העולם השניה - העברת שליחים מהארץ לפרס וחזרה וטיפול בילדי טהרן.

אח פעיל ב"לשכת דיזנגוף" בבני ברית, וב"לשכת הכוכב" של הבנאים החפשים.

אחרי קום המדינה, היה המודד הראשון עבור משרד הבטחון באדמת נצרת. עשה מדידות שטחי קרקע עבור חברות ומוסדות שונים: חברות הפיתוח, מעונות עממיים, משכנות, שיכוני עובדים, המפדה האזרחי ועוד.

התנדבות לפעולה בהנצחת זכר חללי מלחמת השחרור.

צאצאיו: יעל אשת יצחק מנדלסון, נחמה אשת קלמן קלינגר, שלמה מונין (מודד).

שרה מלכה מרגלית

נולד בליבאו (לטביה) בחודש ניסן תרנ"ח (1898).

לאביה הרב יוסף זליגר (יליד מינסק (רוסיה). למד בישיבות וקיבל סמיכה לרבנות. היגר בשנת 1910 לסינסינטי בארצות הברית) ולאמה בתיה מרים בת ר' שלמה מירקין (אחותה של ד"ר יצחק מירקין ז"ל).

קבלה חינוך עברי מסורתי ובית ספר גבוה כללי בסינסינטי אוהיו, ארצות הברית.

היתה חברה פעילה באגודת "עבריה" בסינסינטי, ב"מזרחי הצעיר" בניו-יורק וחברה ותיקה בהסתדרות נשי מזרחי בארצות הברית ונשיאה באגודת נשי מזרחי במחוז ושינגטון -הייטס, בניו-יורק.

בשנת תר"פ (1920) נישאה לשמריהו (ראה כרך י"ב, עמוד 3990) בן הרב אליהו הכהן מרגלית (ראה כרך ז' עמוד 2864).

לקחה חלק רב בפעולות שונות לטובת הקרנות של הקהק"ל והמגבית המאוחדת לישראל, והסתדרות

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4468). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4468