Volume 14

Page 4469

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המזרחי - הפועל המזרחי לשם בנין המוסדות הקיימות בישראל.

בדצמבר 1947 עלתה לארץ.

חברה עסקנית בועדים מיוחדים של נציגות נשי מזרחי מארצות-הברית והסתדרות הפועל המזרחי, והחוג יוצאי ארצות המערב של המפד"ל, ירושלים.

צאצאיה: אסתר חנה אשת האדריכל דוד רפאל בנעט (כפר הרואה), יוסף הכהן מרגלית (כפר סבא), שלמה הכהן מרגלית (ירושלים).

צבי ישורון (טישלר)

נולד בסוסנוביץ (פולין) בשנת תר"ן (1890).

לאביו ר' יעקב טישלר (נפטר בשנת תש"י בארץ) ולאמו אסתר בת ר' משה כהן ליברמן .

קיבל חינוך מסורתי וכללי. גמר בי"ס עממי וקורס לשרטוט וחיטוב.

היה פעיל ומראשוני "המזרחי הצעיר" בעירו.

עסק במסחר רהיטים ובמלאכת חיטוב וקישוט לרהיטים. היה שרטט מנוסה.

בשנת 1910 נשא לאשה את ברכה בת נפתלי הורצקי לובליבג (נפטרה בתל-אביב, י"א אייר תשכ"א 27.4.1961) ובזיווג שני נשא בשנת תשכ"ב (1962) את דבורה בת אברהם חיימוביץ .

ביום ח' בשבט תרפ"ב (6.2.1922) עלה לארץ כחלוץ הסתדרות "המזרחי". התאכסן בבית מכירו הרב ישעיהו שפירא ז"ל (ראה כרך ג' עמוד 1328) בירושלים.

נתקבל לעבודה בביהח"ר לרהיטים אפריקני "דני" בעבודות חיטוב עץ, בשכונת כרם בירושלים. אחרי שבית החרושת נסגר קנה בית בשכונת "מקור ברוך" ועבד שם ברשות עצמו. פרופ' בוריס שץ מנהל בית הספר לאומנות "בצלאל" בירושלים (ראה כרך ה' עמוד 2336) הציע לו לעבוד ב"בצלאל" ברשות עצמו ולהשתמש בשם ביה"ס.

היה פעיל בתנועת "הפועל המזרחי" בירושלים.

כעבור זמן עבר לתל-אביב, עבד בבית הספר "אליאנס" (כי"ח) בתור מדריך, ואח"כ כמדריך בבית הספר "מונטיפיורי" בתל-אביב.

משנת 1933 עד סוף 1941 ניהל את בית החרושת שלו יחד עם אחיו בשם "אחים נגר" (משם המשפחה "טישלר") במרכז מסחרי בת"א עד שביהח"ר נשרף.

בשנות 1930-1931 עבד במקצוע שלו במונטובידאו (אורוגוויי). כתב משם מאמרים בעתון "דאר היום" בירושלים על מצב היהודים שם, ואח"כ כתב בארץ בעתון "הצופה" רשמים על הרב ישעיהו שפירא ז"ל הנ"ל.

בשנת תרפ"ח היה בין המשתתפים הקבועים במערכת "הנגר" (ירחון מקצועי לחרושת עץ ועוד שהופיע בירושלים בעריכתם של בן-ציון ידידיה ומנדל כהן . בחתימת צבי נגר ).

משתתף במועדון בר-אילן ברמת גן.

צאצאיו מאשתו הראשונה: חנה אשת המהנדס בנימיני (עובד סולל בונה, חבר מועצת רמת-גן), אסתר אשת אברהם ליפקין (מצאצאי ר' ישראל ליפקין מסלאנט , ראה כרך א', עמוד 297), שמעון ישורון (מנהל חשבונות ראשי בסולל בונה), נפתלי ישורון (מנהל עבודות בסולל בונה).

יהושע זהר (זולצ'ינסקי)

נולד בליבק (גרמניה) כ"ה בשבט תר"פ (14.2.20) לאביו עזריאל זולצ'ינסקי ולאמו רחל בת יצחק פינקלברג. קבל חנוך מסורתי וכללי בביה"ס ותלמוד תורה בהמבורג וחנוך מוסיקלי, תחילה בקונסרבטוריין בליבק ואחר כך אצל הפרופסור צריני בהמבורג.

היה חבר ב"ברית הנוער", תנועת הנוער הדתיתציונית בגרמניה.

הגיע לארץ כמעפיל עם האניה "קטינה" במרץ 1939.

בשנת 1941 נשא לאשה את חנה בת ר' תנחום ויינשטיין .

פעיל בשטח המוסיקה. עבד כמורה למוסיקה,

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4469). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4469