Volume 12

Page 4104

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יוסף אפשטיין

נולד ברוסיה בשנת תרי"ג (1853).

לאביו אברהם שרגא אפשטיין ולאמו קיילה דבורה. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת תרמ"ב (1882) עלה לארץ.

מראשוני המתיישבים בזכרון-יעקב.

הקים משק חקלאי למופת.

נשא לאשה את בת שבע לבית צוקרמן. היה חבר הוועד בשנים הראשונות להקמת המושבה.

כל השנים עמד על משמר המושבה מהתנפלויות השכנים הערבים.

שירת את המושבה כמוכתר עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914).

העמיד בנים מסורים למושבה ולאדמתה.

נפטר בזכרון-יעקב, כ"ד אב תרפ"ח (10.8.1928).

צאצאיו: חיים יצחק ז''ל, אברהם יהודה ז"ל, צבי ז"ל, דב ז"ל, מלכה ז"ל, יעקב (ראה בכרך זה),ישעיהו (רוקח).

אהרן זליג לויטה

נולד בליטה בשנת ת"ר (1840). לאביו זאב יהודה לויטה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ברוסיה היה בין בוני הרכבת וקיבל תעודות מהמהנדסים הרוסים עבור עבודתו המוצלחת.

נשא לאשה את חנה. עלה לארץ בשנת תרמ"ג (1883) יחד עם בנו בכורו שלמה. כעבור שנה עלתה אשתו ושאר הילדים.

גנבו את הגבול מליטה לאוסטריה. עברו עליהם הרבה תלאות וסכנות עד שהגיעו לאלכסנדריה (מצרים) ומשם ליפו ועברו למקוה ישראל.

במקצועו היה ארכיטקט. בנה בתים במקוה ישראל, הוסיף בניינים בנמל יפו וכן בנה את הטחנה "המודרנית" אז לקמח ביפו.

היה מראשוני המתיישבים במושבה עקרון. כעבור תשע שנים עבר ליפו ובנה בה טחנת קמח.

ממייסדי אגודת בעלי המלאכה ביפו. היה יו"ר האגודל. כמה שנים.

צאצאיו; שלמה (ראה בכרך זה), אברהם, חיה, רבקה, אסתר.

דוד לונברג

נולד בראש פינה, ר"ח אייר תרנ"ג (1893).

לאביו אליעזר לונברג (ראה כרך א', עמוד 367). ולאמו הינדה בת אפרים מובסוביץ (מראשוני כפר סבא).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבית-הספר במושבה. מוריו היו: ד"ר יצחק אפשטיין ושמחה חיים וילקומיץ. בגיל צעיר עבד בעבודות פלחה בגליל העליון והתחתון וכן במשק המשפחה ב"מצפה".

מראשוני המכבי בטבריה.

בשנת 1910 בא לטפל בנטיעות השקדים שהיו לאביו בכפר סבא והשתקע במושבה.

בהיותו יליד הארץ ידע את השפה הערבית ומנהגי השכנים הערבים. קשר קשרי ידידות עם נכבדי הכפרים השכנים, ע"י קשריו הטובים עם פקידי הממשלה התורכית הביא תועלת רבה למושבה ואח"כ למהגרים פליטי יפו-תל-אביב במלחמת העולם הראשונה, שחלק מהם התרכזו בכפר סבא.

עם שוב גולי כפר סבא למקום, קיבל על עצמו את השמירה בכפר סבא ובעין חי, והיה לאחד השומרים הנודעים בכל הסביבה.

את ההגנה שירת כל השנים בנאמנות.

בשנת 1921 נשא לאשה את לאה בת יוסף סוסנובסקי (מראשוני כפר סבא). היתה יחד עם זהבה דרויאן החובשות והרוקחות הראשונית במושבה. פעילה בויצ"ו ובמוסדות סעד במקום.

נתמנה ע"י השלטון הבריטי בתור מוכתר המושבה ועזר למושבה ע"י תפקיד זה במשך שנים רבות בימי המאורעות.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4104). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4104